• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

15.06.2022

Międzygminny Konkurs Plastyczny pt. „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko wypadków znamy”

W dniu 14.06.2022 roku w Szkole Podstawowej w Wiadernie starszy inspektor pracy-główny specjalista Janusz Krupa uczestniczył w finale i podsumowaniu międzyszkolnego konkursu plastycznego na temat wiedzy o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym i występujących w nim zagrożeniach. Konkurs został zorganizowany dla uczniów klas IV-VI z 5 szkół z terenu gminy Tomaszów Mazowiecki i Ujazd, a mianowicie dla uczniów: Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Osiedlu Niewiadów, Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Wiadernie, Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smardzewicach i Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Zawadzie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Komorowie.

Organizatorem Konkursem byli: Państwowa Inspekcja Pracy Oddział w Piotrkowie Tryb., Oddział Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Tomaszowie Mazowieckim. Do konkursu zgłoszonych zostało 22 prace wykonanych przez uczniów pod merytorycznym nadzorem nauczycieli plastyki. Wszystkie prace przedstawiały zagrożenia upadkiem występujące podczas wykonywania prac w gospodarstwie rolnym lub rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym.

Spośród 22 prac, po wnikliwej ocenie, komisja wybrała 3 prace, które uznała za najlepsze i przyznała:

  I miejsce – Oktawian Kołodziejski, uczeń klasy IV Zespołu Szkół w Wiadernie

  II miejsce –Wiktoria Zielińska, uczeń klasy VI Szkoły Podstawowej Osiedle w Niewiadowie

  III miejsce – Anastazja Kaźmierczak, uczeń klasy VI Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
   w Smardzewicach

Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali nagrody ufundowane przez organizatorów konkursu i wydany przez Główny Inspektorat Pracy komiks pt. „Przygoda na wsi – Zobacz, co ci zagraża”. Nagrody wręczał inspektor pracy Janusz Krupa, Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki Franciszek Szmigiel i Kierownik Oddziału KRUS w Tomaszowie Mazowieckim Włodzimierz Justyna

Przed rozpoczęciem konkursu inspektor pracy zapoznał uczniów Szkoły Podstawowej w Wiadernie i uczniów biorących udział w konkursie z zagrożeniami wypadkowymi w rolnictwie i wykazem prac, których nie wolno powierzać dzieciom do lat 16.  W szkoleniu uczestniczyło 70 uczniów, a także nauczyciele i rodzice uczniów.GIP Przejdź do GIP Porady prawne