Podsumowanie Etapu Regionalnego XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

W dniu 15 czerwca 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim p.o. Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi Marcin Grzelak oraz starszy inspektor pracy - główny specjalista Janusz Krupa uczestniczyli w podsumowaniu etapu regionalnego XIX Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Konkurs jest objęty honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

W uroczystości uczestniczyli: Starosta Tomaszowski Mariusz Węgrzynowski, zastępca dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi Jacek Reszelewski oraz dyrektor Oddziału w Piotrkowie Tryb. Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Marek Jurek.

Do etapu regionalnego z terenu działania Placówki Terenowej KRUS w Tomaszowie Mazowieckim oraz z terenu działania placówek, na rzecz których wyżej wymieniona realizuje zadania dodatkowe, zgłoszonych zostało 35 gospodarstw.

Komisja konkursowa od 16 do 27 maja 2022 r. przeprowadziła wizytacje 25 zgłoszonych gospodarstw. Podczas oględzin dokonano oceny gospodarstw w oparciu o „arkusz oceny gospodarstwa” oraz dokumentację zdjęciową. Wśród uczestników konkursu przeważały gospodarstwa typu hodowlanego. Jedno gospodarstwo specjalizowało się w hodowli drobiu, a dwa były gospodarstwami o profilu sadowniczym. Pozostałe gospodarstwa były gospodarstwami o profili ogólnoużytkowym.

Laureatami tegorocznego konkursu zostali:

  1. Grażyna Rokicka z Białej Rawskiej - Gmina Biała Rawska,

  2. Urszula i Grzegorz Stańczakowie z Dęby - Gmina Ręczno,

  3. Marta i Konrad Sobierańscy z Borowca - Gmina Aleksandrów,

  4. Paulina i Waldemar Cybulscy z Chrząszczewa - Gmina Biała Rawska,

  5. Tomasz i Edyta Pstrokoń z Łazów Dużych - Gmina Rozprza.

Ponadto komisja konkursowa wyróżniła grupę pięciu gospodarstw wyróżniających się estetyką oraz niewielką liczbą stwierdzonych zagrożeń.

Laureaci konkursu i wyróżnieni rolnicy otrzymali nagrody ufundowane przez organizatorów konkursu. Ponadto rolnicy otrzymali poradniki z zakresu BHP
w rolnictwie i gadżety prewencyjne. Nagrody laureatom konkursu i wyróżnionym rolnikom wręczali p.o. Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi Marcin Grzelak, zastępca dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi Jacek Reszelewski oraz dyrektor Oddziału w Piotrkowie Tryb. Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Marian Jurek.

W trakcie uroczystości głos zabrał Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi Marcin Grzelak, który omówił zagrożenie wypadkowe występujące w rolnictwie oraz podkreślił wpływ działań prewencyjnych na poprawę stanu bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych.