Sulejowskie Dni Pola z udziałem Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi

W dniu 10.06.2022 roku inspektor pracy Janusz Krupa uczestniczył w X Sulejowskich Dniach Pola, zorganizowanych przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Sulejowie. Na terenie wystawowym inspektor pracy Janusz Krupa rozdawał rolnikom broszury i poradniki prewencyjne wydane przez Główny Inspektorat Pracy i udzielał rolnikom porad z zakresu bhp w rolnictwie. Ponadto inspektor pracy Janusz Krupa wziął udział w sesji teoretycznej imprezy, na której prezentowano wykłady i  przeprowadził szkolenie dla rolników na temat zasad bezpiecznego wykonywania prac w gospodarstwach rolnych. W sesji wykładowej uczestniczyło około 100 rolników.

Następnie inspektor pracy uczestniczył w sesji praktycznej - w wizytacji poletek doświadczalnych.