• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

16.06.2022

VI Interdyscyplinarny Konkurs Wiedzy z Bezpieczeństwa i Higieny Pracy „PRACA NIE SZKODZI”

W dniu 13 czerwca 2022 r. odbyło się podsumowanie VI Interdyscyplinarnego Konkursu Wiedzy z Bezpieczeństwa i Higieny Pracy „Praca nie szkodzi”, zorganizowanego przez Okręgowy Inspektorat Pracy oraz Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi.

Celem konkursu było popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, kształtowanie pozytywnych postaw i zachowań w środowisku pracy oraz inspirowanie twórczych podstaw wśród uczniów z zakresu multimedialnej sztuki ilustracji. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu infografiki ukazującej pozytywne aspekty podejmowania pracy.

Do konkursu przystąpiło 8 szkół, które zgłosiły 14 prac konkursowych.
Oceniano w szczególności poprawność merytoryczną, atrakcyjność przekazu, innowacyjność i przydatność w edukacji. 

Zwycięzcami konkursu zostali:

I miejsce: Maria Marszałek z Zespołu Szkół Elektryczno – Informatycznych w Łodzi

II miejsce: Zuzanna Fałek z Zespołu Szkół Ponadpodstawowcyh Nr 6 w Tomaszowie Maz.

III miejsce: Oliwia Góral z Zespołu Szkół Nr 1 w Zgierz 

Przyznane wyróżnienia:

- Yana Muliar z Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi

- Martyna Czołczyńska z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie.

Uroczystego wręczenia nagród laureatom konkursu dokonali p.o. Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi Marcin Grzelak i Wicedyrektor Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Anna Koludo.

Laureatom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy.GIP Przejdź do GIP Porady prawne