• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

18.07.2022

Bezpłatne szkolenie dla pracodawców w ramach programu prewencyjnego „Zdobądź Dylom PIP” 2022

Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi zaprasza na bezpłatne szkolenie realizowane w ramach programu prewencyjnego „Zdobądź Dyplom PIP” w 2022 r. Szkolenie kierowane jest do pracodawców różnych branż, w tym zakładów usług leśnych z województwa łódzkiego, zatrudniających do 20 pracowników.

Termin szkolenia: 20.07.2022 r., w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi

Czas szkoleniagodz. 10.00-14.30

Program szkolenia:

- Przedstawienie celu i zasad Programu Prewencyjnego Zdobądź Dyplom PIP.

- Samokontrola w zakładach pracy na podstawie Listy kontrolnej z komentarzem. 

- Obowiązki pracodawcy w związku z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy.

- Podstawowe zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Obowiązki pracodawcy w związku z wypadkiem przy pracy. Prewencja wypadkowa. 

- Zakończenie szkolenia oraz omówienie dalszych etapów programu prewencyjnego Zdobądź Dyplom PIP.

Ze względów organizacyjnych, prosimy o potwierdzenie udziału w szkoleniu do dnia 19 lipca 2022 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

prewencja@lodz.pip.gov.pl

W treści wiadomości należy podać imię i nazwisko, nazwę firmy oraz dane kontaktowe (adres e-mail i numer telefonu).

Udział w szkoleniu nie zobowiązuje pracodawców do udziału w programie prewencyjnym „Zdobądź dyplom PIP”. Niezależnie od powyższego zapraszamy zainteresowanych pracodawców do zgłoszenia udziału w programie.

Szczegóły programu prewencyjnego „Zdobądź Dyplom PIP” 2022 >>>

Serdecznie zapraszamy


Pobierz


GIP Przejdź do GIP Porady prawne