• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

05.08.2022

Spotkanie Zastępcy Głównego Inspektora Pracy z pracownikami Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi

W dniu 3 sierpnia 2022 r. w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Łodzi odbyło się spotkanie Pani Małgorzaty Dziemińskiej – Zastępcy Głównego Inspektora Pracy z pracownikami jednostki. W spotkaniu udział wziął Marcin Grzelak, p.o. Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi wraz z zastępcami: Aleksandrą Kępniak oraz Tomaszem Helińskim.

Spotkanie poświęcone było przekazaniu informacji na temat przebiegu negocjacji kierownictwa PIP z przedstawicielami działających w Urzędzie związków zawodowych  w sprawie podziału funduszu na wynagrodzenia i nagrody oraz specjalizacje i awanse w PIP w 2022 r. Zastępcy Głównego Inspektora Pracy przedstawiła również stanowisko kierownictwa w zakresie kształtowania wynagrodzeń w Urzędzie.

Podczas spotkania pracownicy mieli możliwość przedstawienia wniosków i uwag oraz skierowania pytań bezpośrednio do kierownictwa Urzędu.

Po zakończeniu spotkania z pracownikami OIP w Łodzi, Zastępca Głównego Inspektora Pracy spotkała się z przedstawicielami związków zawodowych działających na szczeblu Okręgu.GIP Przejdź do GIP Porady prawne