• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

08.08.2022

Konkurs BHP „Bezpiecznie od startu”

plakat
 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi wraz z Izbą Rzemieślniczą w Łodzi zaprasza do wzięcia udziału w XX edycji Regionalnego Konkursu Wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych „Bezpiecznie od startu”.

Konkurs odbywa się pod patronatem Głównego Inspektora Pracy oraz Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego.

Uczestnicy etapu regionalnego Konkursu to pracownicy młodociani zatrudnieni w celu nauki zawodu oraz uczniowie odbywający praktykę w zakładach rzemieślniczych, zgłoszeni przez Cechy Rzemiosł.

Celem Konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów zawodu w rzemiośle.

Tematyka Konkursu obejmuje problematykę prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy przewidzianej w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie, a także tematykę szkolenia podstawowego z zakresu prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy, ergonomii, psychologii pracy, ppoż. oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

Wszyscy uczestnicy Konkursu odpowiadają na pisemne pytania testowe z zakresu: prawa pracy, w tym technicznego bezpieczeństwa pracy, ergonomii, psychologii pracy, ppoż. oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

Do finału Konkursu kwalifikuje się sześciu uczestników, którzy uzyskali największą ilość punktów po rozwiązaniu testu.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy okolicznościowe, a zwycięzca i finaliści dodatkowo otrzymują nagrody rzeczowe, ufundowane przez organizatorów i partnerów Konkursu.

Etap Regionalny Konkursu odbędzie się 28.09.2022 r. (środa), o godz. 11:00 w siedzibie Izby Rzemieślniczej w Łodzi.

Zgłoszenia stanowiące załącznik nr 1 do regulaminu konkursu wraz ze zgodą na publikację wizerunku oraz klauzulą informacyjną prosimy o przekazywanie drogą mailową na adres: k.wojcik@irlodz.home.pl w terminie do 23.09.2022 r.

Osoby, które zajmą dwa pierwsze miejsca etapu regionalnego konkursu będą reprezentować Izbę Rzemieślniczą w Łodzi w etapie ogólnopolskim, który odbędzie się 20.10.2022 r. w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie.

 

Kliknij, aby pobrać:

BAZA Pytan.doc
Regulamin-XX-edycja-Konkursu-BHP-2022.pdf
 


GIP Przejdź do GIP Porady prawne