• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

11.09.2022

XVII edycja Programu Edukacyjnego „Kultura Bezpieczeństwa”

sticker2Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi serdecznie zaprasza nauczycieli Szkół Ponadpodstawowych do wzięcia udziału w XVII edycji Programu Edukacyjnego „Kultura Bezpieczeństwa”. Celem programu jest podniesienie poziomu wiedzy z zakresu prawnej ochrony pracy oraz bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wśród uczniów szkół ponadpodstawowych, kształtowanie świadomości zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy oraz popularyzacja zagadnień związanych z przestrzeganiem prawa pracy. Udział w programie jest bezpłatny.

Szkolenie rozpoczynające tegoroczną edycję programu odbędzie się w dniu 04.10.2022 r. o godz. 1000 w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi, przy al. Kościuszki 123 – sala konferencyjna (I piętro). Przewidywany czas trwania spotkania około 2 godziny.

W trakcie szkolenia nauczyciele zostaną zapoznani ze szczegółami realizacji programu. W drugiej części spotkania odbędzie się szkolenie nt. stresu i sposobów radzenia sobie z nim, przeprowadzone przez psychologa z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi.

Nauczyciele, którzy w ramach realizacji programu przeprowadzą co najmniej dwie godziny zajęć lekcyjnych z uczniami poświęcone zagadnieniom szeroko rozumianej kultury bezpieczeństwa oraz przekażą nam pisemną informację o terminach tych lekcji, ich tematyce oraz liczbie uczniów objętych działaniami, otrzymają zaświadczenia
o udziale w programie.

Ze strony Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi zapewniamy nauczycielom możliwość korzystania z pomocy merytorycznej przy przygotowywaniu i prowadzeniu zajęć z młodzieżą (np. lekcje z udziałem przedstawiciela Państwowej Inspekcji Pracy) a także możemy współuczestniczyć w organizowanych przez Szkołę konkursach lub innych spotkaniach poświęconych Kulturze Bezpieczeństwa.

Do udziału w bieżącej edycji programu zapraszamy nauczycieli, którzy uczestniczyli w programie w latach ubiegłych, jak również tych, którzy po raz pierwszy przystąpią do realizacji programu i pragną poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje
w zakresie szeroko rozumianej kultury bezpieczeństwa.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w szkoleniu, telefonicznie +48 722-152-157 lub na adres – krzysztof.baranski@lodz.pip.gov.pl, do dnia 30.09.2022 r. włącznie.

Prosimy o zapoznanie się z dołączoną klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych oraz o wypełnienie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji programu i dostarczenie do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi listownie bądź drogą email na adres krzysztof.baranski@lodz.pip.gov.pl.

deklaracja udzialu kult bezp 2023.docx
 


GIP Przejdź do GIP Porady prawne