• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

07.09.2022

XI Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Kultura bezpieczeństwa”

plakat
 

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu województwa łódzkiego wraz z opiekunami (nauczycielami) do udziału w XI Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym „Kultura Bezpieczeństwa”. Konkurs organizuje Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi w ramach programu edukacyjnego „Kultura Bezpieczeństwa”.

Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu prawnej ochrony pracy w tym bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów szkół ponadpodstawowych. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy za udział a laureaci i wyróżnieni nagrody rzeczowe. Każda ze szkół może zgłosić najwięcej trzech uczestników. Każdy z uczestników może przesłać maksymalnie jedną prace konkursowe

Ważne daty:

30.10.2022 r. – końcowy termin nadsyłania prac konkursowych do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi

05.11.2022 r. – rozstrzygnięcie konkursu przez Komisję Konkursową

21.11 2022 r. – podsumowanie konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

Zakres konkursu:

Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (ołówek, kredka, farby, collage itp.) w formie płaszczyznowej na arkuszu papieru formatu A3.

UWAGA – prace na innych formatach niż A3 nie będą oceniane).

Temat pracy związany  z zagadnieniami prawnej ochrony pracy, technicznego bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii lub zasad udzielania pierwszej pomocy.

Każda z prac konkursowa na odwrocie powinna zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora, nazwa i adres szkoły, klasa, profil kształcenia.

Poniżej zamieszczamy plik zawierający Regulamin XI Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Kultura Bezpieczeństwa” dla uczniów szkół ponadpodstawowych o profilu zawodowym z terenu województwa łódzkiego, w roku szkolnym 2022/2023

Regulamin konkursu 2021-22.docx
 


GIP Przejdź do GIP Porady prawne