• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

08.09.2022

Zakończenie cyklu szkoleń pn. „Akademia SIP 2022”

LogonoweAkademia SIPW dniu 12 września br. w Oddziale Państwowej Inspekcji Pracy w Piotrkowie Trybunalskim oraz w dniu 13 września br. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi, odbyły się warsztaty dla społecznych inspektorów pracy kończące cykl szkoleń pn. „Akademia SIP 2022”.

Akademia SIP to program zakładający stały wzrost wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych inspektorów pracy z woj. łódzkiego poprzez czynny udział w cyklu szkoleń organizowanych przez Sekcję Prewencji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi.

Do programu wiosną bieżącego roku przystąpiło ponad 100 zakładowych, oddziałowych i grupowych społecznych inspektorów pracy. Program ukończyło 81 uczestników otrzymując certyfikat potwierdzający udział w trzech szkoleniach, obejmujących 15 godzin szkoleniowych.

Trzecim i zarazem ostatnim szkoleniem kończącym tegoroczną Akademię SIP były warsztaty praktyczne. Podczas warsztatów społeczni inspektorzy pracy m.in. samodzielnie przeprowadzili badanie okoliczności i przyczyn wypadku, w tym dokonali prawnej kwalifikacji zdarzenia, sporządzili dokumentację powypadkową, określili wnioski i zalecenia z przeprowadzonego postępowania.

Udział w cyklu szkoleń SIP, oprócz zdobycia wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, przyczynia się również do integracji środowiska społecznych inspektorów pracy, co z kolei skutkuje nawiązywaniem współpracy ponadzakładowej. Wzajemna pomoc, dzielenie się doświadczeniem, pomysłami czy rozwiązaniami problemów pojawiających się w zakładach różnej  branży to bezcenna pomoc i wsparcie dla osób pełniących tak ważną i wymagającą funkcję społeczną.

Akademia SIP 2023

W przyszłym roku planowana jest kolejna edycja programu, w której udział może wziąć każdy grupowy, oddziałowy/wydziałowy oraz zakładowy społeczny inspektor pracy z województwa łódzkiego. Zakres i tematyka poszczególnych szkoleń oraz warsztatów została dostosowana do rosnącego poziomu wiedzy i doświadczenia uczestników. Dzięki temu program szkoleń skierowany jest zarówno do nowo wybranych, jak i doświadczonych społecznych inspektorów pracy. Uczestnicy, którzy po raz pierwszy zostali wybrani do pełnienia służby SIP przejdą pełny cykl szkoleń rozpoczynający się od szkolenia podstawowego. Z kolei uczestnicy, którzy pełnią funkcję SIP przez kolejną kadencję mogą rozpocząć cykl szkoleń od szkolenia zaawansowanego. Aby wziąć udział w Akademii SIP w 2023 roku należy przesłać zgłoszenie indywidualne lub zbiorcze (zakładowy sip może dokonać zgłoszenia zbiorczo dla kilku oddziałowych i grupowych sip z danego zakładu pracy) w terminie do 28 lutego 2023 r. (dla uczestników szkolenia podstawowego) lub do 30 kwietnia 2023 r. (dla uczestników biorących udział wyłącznie w szkoleniu zaawansowanym oraz warsztatach). Zgłoszenie należy przesłać drogą mailową na adres: prewencja@lodz.pip.gov.pl.

Logo

Jednocześnie zapraszamy do udziału w innych inicjatywach skierowanych do SIP. Najbliższą okazją do podniesienia poziomu wiedzy i umiejętności, a przy tym do integracji w ponadzakładowym środowisku społecznej inspekcji pracy województwa łódzkiego będzie I Forum SIP Ziemi Łódzkiej, na które gorąco Państwa zapraszamy. Więcej informacji znajdą Państwo na:

https://lodz.pip.gov.pl/pl/Aktualnosci/142440,zaproszenie-do-udzialu-w-i-forum-sip-ziemi-lodzkiej-.html

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z koordynatorem Akademii SIP w Sekcji Prewencji i Promocji OIP w Łodzi Konradem Adamczykiem (tel.: 42 635 12 28, tel. kom.: 513 610 841, e-mail: konrad.adamczyk@lodz.pip.gov.pl)GIP Przejdź do GIP Porady prawne