• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

19.09.2022

Rozstrzygnięcie XXIX edycji konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” - na szczeblu regionalnym

W dniu 31.08.2022 r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej powołanej przez Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi  do  rozstrzygnięcia I etapu XXIX edycji konkursu „Pracodawca  - organizator pracy bezpiecznej” na szczeblu regionalnym.

Celem konkursu jest promowanie pracodawców, którzy organizują pracę w sposób zapewniający wysoki poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników oraz przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym dotyczących legalności zatrudnienia. Konkurs buduje pozytywny wizerunek pracodawcy, dbającego o systematyczną poprawę stanu bhp. Pracodawcy, ze względu na zróżnicowanie zakładów pod względem wielkości zatrudnienia, biorą udział w konkursie w trzech kategoriach – zakłady do 49 zatrudnionych, od 50 do 249 zatrudnionych, powyżej 249 zatrudnionych.

W 2022 roku do I etapu konkursu - na terenie województwa łódzkiego - zgłosiło się 17 pracodawców. Ze zgłoszonych podmiotów konkurs ukończyło 15 pracodawców, w tym 4 pracodawców w kategorii zakładów do 49 zatrudnionych, 5. - w kategorii od 50 do 249 zatrudnionych oraz 6. - w kategorii powyżej 249 zatrudnionych.

Komisja Konkursowa powołana przez Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi, po dokonaniu weryfikacji dokumentacji konkursowej oraz zapoznaniu się z wnioskami z kontroli przeprowadzonych w ramach konkursu i oceną dokonaną według kryteriów określonych w Regulaminie konkursu, w dniu 31.08.2022 r. wyłoniła laureatów I etapu konkursu:

 

kategoria (do 49 zatrudnionych)

I miejsce

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ, Zduńska Wola

II miejsce

ECO KUTNO Sp. z o.o., Kutno

III miejsce

PRZEMYSŁAW MIELCZAREK ALMER MEBLE, Okrajszów gm. Radomsko

III miejsce (ex aequo)

„ANDI-KUBA” Sp. z o.o., Rawa Mazowiecka

 

kategoria (od 50 do 249 zatrudnionych)

I miejsce

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. , Łask

II miejsce  

SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW „ZGODA”, Konstantynów Łódzki

III miejsce

SNOWMAN FOODS SOLUTION Sp. z o.o., Walew gm. Daszyna

 

kategoria (pow. 249 zatrudnionych)

I miejsce    

EMERSON AFCP sp. z o.o. ODZIAŁ PRODUKCYJNY ŁÓDŹ

II miejsce

„CORNING OPTICAL COMMUNICATIONS POLSKA” Sp. z o.o., Smolice, gm. Stryków

II miejsce (ex aequo)

UMA INVESTMENTS Sp. z o.o., Kutno

III miejsce  

GEBERIT OZORKÓW Sp. z o.o., Adamówek gm. Ozorków

Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi przyznał laureatom etapu regionalnego konkursu nagrody honorowe, które zostaną wręczone na uroczystym podsumowaniu działań prewencyjnych podejmowanych przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi w 2022 r., które odbędzie się w listopadzie br.

Zgodnie z Regulaminem konkursu Okręgowy inspektor Pracy w  Łodzi wytypował do II etapu konkursu na szczeblu centralnym (ogólnopolskim) 3 pracodawców z województwa łódzkiego - laureatów I miejsca w poszczególnych kategoriach zatrudnienia. Rozstrzygnięcie etapu centralnego konkursu nastąpi w Głównym Inspektoracie Pracy w Warszawie.

Serdecznie gratulujemy laureatom I etapu konkursu i dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za wzięcie w nim udziału.


GIP Przejdź do GIP Porady prawne