• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

29.09.2022

Targi Ekonomii Społecznej w Zgierzu

W dniu 10 września 2022 r. w Parku Miejskim w Zgierzu odbyły się  Łódzkie Targi Ekonomii Społecznej pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego. Organizatorem wydarzenia pod nazwą „Zakończenie lata” był Ośrodek Wsparcie Ekonomii  Społecznej „Ja-Ty-My”.

Na Targach zorganizowano stoisko Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi, które odwiedził Marszałek Województwa Łódzkiego, Wicewojewoda Łódzki oraz licznie zgromadzeni zwiedzający targi mieszkańcy województwa łódzkiego.

W ramach stoiska, starszy inspektor pracy Beata Tomasz oraz młodszy specjalista Agata Niedźwiecka-Zając z sekcji Prewencji i Promocji OIP w Łodzi udzielały porad prawnych pracownikom i pracodawcom w zakresie prawnej ochrony pracy w tym bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia. Zwiedzający Targi otrzymali wydawnictwa Państwowej Inspekcji Pracy.GIP Przejdź do GIP Porady prawne