• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

29.09.2022

Targi Rolne w Sercu Polski „Dzień Kukurydzy”

W dniu 25.09.2022 r. w Bratoszewicach odbyły się Targi Rolne w Sercu Polski „Dzień Kukurydzy”, w czasie których Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi zorganizował na terenie wystawowym stoisko informacyjno-promocyjne.

Nadinspektor pracy Bartosz Szatkowski i starszy inspektor pracy – główny specjalista  Janusz Krupa udzielali porad z zakresu prawa pracy w tym bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach w gospodarstwie rolnym. Odwiedzający stoisko uczestnicy Targów otrzymali wydawnictwa Państwowej Inspekcji Pracy z zakresu prawnej ochrony pracy w tym bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Stoisko Państwowej Inspekcji Pracy cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród zwiedzających, a także instytucji związanych z wsią i rolnictwem.GIP Przejdź do GIP Porady prawne