• RSS
 • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

10.10.2022

Inauguracja XVII edycji programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa” na rok szkolny 2022/2023

W dniu 4 października 2022 r. Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi zainaugurował XVII edycję programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa” na rok szkolny 2022/2023. Celem programu jest kształtowanie świadomości zagrożeń występujących w środowisku pracy, a także podniesienie poziomu wiedzy wśród młodzieży szkolnej i akademickiej z zakresu prawnej ochrony pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa” jest realizowany w szkołach ponadpodstawowych dzięki dużemu zaangażowaniu nauczycieli.

W trakcie spotkania zapoznano nauczycieli ze szczegółami realizacji programu. Przekazano informacje o planowanych na bieżący rok szkolny konkursach. Nauczyciele otrzymali materiały pomocnicze do prowadzenia zajęć, podręcznik z płytą DVD „Kultura bezpieczeństwa” oraz wydawnictwa dotyczące ochrony pracy, przygotowane przez Państwową Inspekcję Pracy. W drugiej części spotkania odbyło się szkolenie dotyczące stresu.  

IMG5972
 

Za pośrednictwem nauczycieli szkół ponadpodstawowych chcemy dotrzeć do jak najszerszego grona młodzieży, która wkrótce aktywnie wkroczy na rynek pracy. Pragniemy zainteresować młodzież szkolną problematyką kultury bezpieczeństwa w środowisku pracy i jej popularyzacją w społeczeństwie.

IMG5978
 

Nauczyciele, którzy przeprowadzą z młodzieżą przynajmniej dwie lekcje z zakresu prawa pracy, bhp, ergonomii, fizjologii, postępowania w sytuacji zagrożeń, wypadków, awarii, otrzymają od Państwowej Inspekcji Pracy świadectwa udziału w tegorocznej edycji programu. W trakcie całego okresu realizacji programu nauczyciele uczestniczący w przedsięwzięciu mogą skorzystać z merytorycznej pomocy Państwowej Inspekcji Pracy. Zachęcamy Szkoły do zapraszania pracowników Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi (inspektorów pracy, specjalistów sekcji prewencji i promocji, psychologa), w celu przeprowadzenia zajęć z młodzieżą w szkole w wybranym zakresie objętym tematyką programu.

 Harmonogram realizacji „Kultury bezpieczeństwa” w roku szkolnym 2022/2023:

 • 04.10.2022r. – inauguracja programu „Kultura bezpieczeństwa”

 • 30.10.2022 r. – termin nadsyłania prac plastycznych do OIP Łódź

 • wrzesień 2022 – marzec 2023 – realizacja programu przez nauczycieli – minimum 2 godziny lekcyjne zajęć z uczniami w zakresie objętym tematyką programu

 • do 31.10.2022 r. – zgłaszanie przez szkoły chęci organizacji etapu szkolnego konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”

 • do 30.11.2022 r. – wyniki konkursu plastycznego „Kultura bezpieczeństwa”

 • do 15.12.2022 r. – przeprowadzenie w szkołach I etapu (szkolnego) konkursu  „Poznaj swoje prawa w pracy”

 • listopad 2022 r.  – przeprowadzenie konkursu bhp dla uczniów szkół o profilu gastronomicznym

 • grudzień 2022 r. - przeprowadzenie konkursu bhp dla uczniów szkół o profilu budowlanym

 • grudzień 2022 r.Międzyszkolny konkurs „Mistrzostwa powypadkowe” dla szkół z powiatu wieluńskiego

 • do 10.01.2023 r. – przesłanie do OIP Łódź kart zgłoszenia uczestników etapu (regionalnego); dwóch uczniów reprezentuje szkołę na etapie regionalnym - Karta zgłoszenia Szkoły do etapu regionalnego do pobrania poniżej

 • do 10.03.2023 r. – przeprowadzenie przez OIP Łódź etapu regionalnego konkursu  „Poznaj swoje prawa w pracy”

 • do 31.03.2023 r. – przesłanie przez szkoły do OIP Łódź sprawozdania z realizacji programu oraz Ankiety - do pobrania poniżej

 • kwiecień 2023r. - VI Powiatowy Konkurs wiedzy o prawie pracy i bhp „Bądź najlepszy zostań mistrzem” w Bełchatowie

 • do 30.04.2023 r. – przeprowadzenie przez Główny Inspektorat Pracy w Warszawie etapu centralnego konkursu  „Poznaj swoje prawa w pracy”

 • maj 2023 r.  - IV Międzyszkolny konkurs z wiedzy o bhp dla uczniów szkół specjalnych

 • maj 2023 r. - VII Interdyscyplinarny konkurs we współpracy z ŁCDNiKP w Łodzi

 • maj – czerwiec 2023 r. – uroczyste podsumowanie programu, wręczenie zaświadczeń

 

Wszelkie pytania dotyczące programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa” prosimy kierować do koordynatora programu Krzysztof Barańskiego specjalisty w Sekcji Prewencji i Promocji  OIP w Łodzi ( tel: +48 722-152-157; poczta e-mail: krzysztof.baranski@lodz.pip.gov.pl )

WAŻNE:

Prosimy aby każdy nauczyciel zgłaszający się do programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa” wypełnił poniżej zamieszczoną deklarację udziału oraz przesłał ją do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi.

 

Materiały do pobrania dla nauczycieli znajdują się poniżej strony:

 1. Deklaracja udziału w programie - deklaracja udzialu kult bezp 2023.docx

 2. Wzór sprawozdania szkoły z realizacji programu - Sprawozdanie z realizacji programu.docx

 3. Regulamin konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy” - Regulamin X edycji konkursu Poznaj swoje praw w pracy.pdf

 4. Baza pytań dla szkół na etap szkolny konkursu „Poznaj Swoje Prawa w Pracy” - BAZA Pytan Poznaj swoje prawa w pracy rok szkolny 2022-2023.pdf

 5. Karta zgłoszenia szkoły do etapu regionalnego konkursu „Poznaj Swoje Prawa w Pracy” -

 

Dodatkowo informacje o konkursie „Poznaj Swoje Prawa w Pracy” pod adresem:

https://lodz.pip.gov.pl/pl/Aktualnosci/144063,x-edycja-konkursu-poznaj-swoje-prawa-w-pracy-zapraszamy-szkoly-do-udzialu.html

 

Materiały ze spotkania rozpoczynającego program edukacyjny:

- Kultura Bezpieczenstwa rozpoczecie 04 10 2022.pdf
 

Wydawnictwa:

- Prawo pracy  - pierwsze kroki - Prawo pracy.Pierwsze kroki.pdf

- Moja pierwsza praca - W pierwszej pracy - 2019.pdf

- Stres informator dla pracowników - Stres w pracy poradnik dla pracownika.pdf

 

Multimedia:

Materiał o sosowaniu środków ochorny indywidualnej z Interaktywnego kompendium szkoleniowego przygotowanego przez Centralny Instytu Ochrony Pracy - Państwowy Instytu Badawczy  https://preview.w2design.pl/preview/ciop/


GIP Przejdź do GIP Porady prawne