• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

17.11.2022

OIP w Łodzi na XVI Targach Pracy Uniwersytetu Łódzkiego

W dniu 27 października 2022 r., na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi odbyły się XVI Targi Pracy. Targi organizowane przez Biuro Karier UŁ, jak co roku przyciągnęły szerokie rzesze studentów poszukujących pracy, staży czy praktyk zawodowych. Wydarzenie umożliwia studentom bezpośredni kontakt z rekruterami oraz zapoznanie się z ich ofertą.

Do grona renomowanych pracodawców obecnych na Targach dołączyły również mniejsze przedsiębiorstwa oraz kilkanaście organizacji pozarządowych, które poszerzają ofertę skierowaną do osób poszukujących doświadczenia zawodowego.

Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi w strefie organizacji pozarządowych zorganizował  stoisko informacyjno – promocyjne, na którym specjaliści z Sekcji Prewencji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi udzielali porad z zakresu prawa pracy w tym bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia. Dużym zainteresowaniem cieszyły się wydawnictwa Państwowej Inspekcji Pracy wystawione na stoisku, w tym publikacje w języku ukraińskim. W ramach stoiska promowana była również praca w urzędzie, w celu zainteresowania i zachęcenia  studentów do składania CV w przyszłym zatrudnieniu jak również do odbywania praktyk.

W targach wzięło udział 50 pracodawców i 12 organizacji pozarządowych. Szacuje się że około 5000 studentów odwiedziło tego dnia Targi.GIP Przejdź do GIP Porady prawne