• RSS
 • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

14.11.2022

Konferencja naukowa „Przemoc w miejscu pracy”

28 października 2022 r. Katedra Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego – Zakład Prawa Stosunków Pracy zorganizowała konferencję naukową „Przemoc w miejscu pracy – rozważania na tle konwencji nr 190 MOP”. Współorganizatorem konferencji był Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi.

Konferencja odbyła się w formule online i miała charakter ogólnopolski.

Problematyka referatów wygłoszonych podczas konferencji miała istotne znaczenie dla praktyki stosowania przepisów prawa pracy, zaś omawiane podczas wystąpień zagadnienia występują często w skargach kierowanych do Państwowej Inspekcji Pracy. Konferencja miała na celu m.in. rozwój kompetencyjny kadry Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi.

Podczas konferencji wygłoszono następujące referaty:

 1. Wykład otwierający na temat Konwencji nr 190 MOP dotyczącej eliminacji przemocy i molestowania w świecie pracy - dr hab. Monika Tomaszewska, prof. UG, Uniwersytet Gdański,
 2. Molestowanie i molestowanie seksualne jako formy przemocy w miejscu pracy -
  dr Krzysztof Śmiszek
  , Poseł na Sejm RP, członek Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka,
 3. Dyskryminacja w zatrudnieniu osób w starszym wieku - dr hab. Helena Szewczyk, Uniwersytet Śląski,
 4. Ochrona przed przemocą w miejscu odbywania stażu przez osoby bezrobotne -
  dr Ewa Staszewska, Uniwersytet Łódzki,
 5. Nadużywanie uprawnień kontrolnych pracodawcy jako forma przemocy w miejscu pracy - dr Magdalena Kuba, Uniwersytet Łódzki, Akademia Leona Koźmińskiego
  w Warszawie,
 6. Wpływ przemocy w miejscu pracy na powstanie syndromu wypalenia zawodowego - dr hab. Monika Nowak, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki,
 7. Przemoc w miejscu pracy z perspektywy działalności Państwowej Inspekcji Pracy - Ewa Ziemnik, Państwowa Inspekcja Pracy,
 8. Mobbing oczyma sprawców, świadków i poszkodowanych. Perspektywa psychologiczna - dr hab. Dorota Merecz-Kot, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki,
 9. Obowiązek zapewnienia prywatności i poufności tożsamości pracowników
  w procedurze skarg na stosowanie przemocy w miejscu pracy
  - dr Edyta Bielak-Jomaa, Uniwersytet Łódzki,
 10. Sygnalista w miejscu pracy: czy warto zgłaszać nadużycia? - Joanna Koczaj-Dyrda, Joanna Koczaj-Dyrda - Kancelaria Radcy Prawnego.

GIP Przejdź do GIP Porady prawne