• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

18.11.2022

Przedstawiciel PIP na spotkaniu w ramach SLIC MACHEX

Przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy – nadinspektor pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Łodzi Dariusz Borowiecki, uczestniczył w spotkaniu Komitetu Sterującego Grupy Roboczej SLIC MACHEX, które odbyło się w dniach 8 - 9 listopada b.r. w Luksemburgu. Celem działania Grupy jest promocja spójności w egzekwowaniu postanowień Dyrektywy w sprawie sprzętu roboczego oraz odpowiednich dyrektyw nowego podejścia.

W trakcie spotkania zostały przedstawione relacje z udziału kierownictwa Grupy w Plenarnym Zebraniu SLIC (które zatwierdziło rozszerzenie mandatu Grupy MACHEX o powołanie podgrupy zajmującej się nurkowaniem w celach zawodowych) oraz w spotkaniu przewodniczących poszczególnych grup roboczych SLIC. Ponadto omówiono rezultaty dotychczasowej pracy podgrup roboczych (Train the Trainer, Digitalisation and Robotics), a także plany dotyczące dalszych działań zarówno samego Komitetu Sterującego MACHEX, jak i poszczególnych podgrup roboczych. Przedmiotem dyskusji były również sprawy związane z organizacją spotkania Grupy MACHEX w pełnym składzie (27 państw), zaplanowanego na dzień 9 marca 2023 r., w formule wideokonferencji.

Familyphoto
 


GIP Przejdź do GIP Porady prawne