• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

14.12.2022

Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o BHP dla szkół branży budowlanej 2022/2023

W dniu 9 grudnia 2022 r., w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi odbył się Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy dla szkół ponadpodstawowych branży budowlanej z województwa łódzkiego – edycja 2022/2023, zorganizowany w ramach programu edukacyjnego KULTURA BEZPIECZEŃSTWA. Został on przygotowany przez st. inspektora pracy – specjalistę Dorotę Przybysz, st. inspektora pracy – głównego specjalistę Dorotę Matusiak-Bilek oraz specjalistę z Sekcji Prewencji i Promocji Krzysztofa Barańskiego.

Celem konkursu jest rozpowszechnianie wśród młodzieży idei kultury bezpieczeństwa oraz popularyzowanie wiedzy o zagrożeniach w środowisku pracy.

W konkursie wzięło udział 14 uczniów z 5 szkół ponadpodstawowych. Konkurs polegał na rozwiązaniu testu zawierającego 30 pytań z zakresu bhp ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z pracą w branży budowlanej. Wysoki poziom wiedzy uczestników skutkował koniecznością zorganizowania dogrywki w celu wyłonienia laureatów.

Laureaci konkursu:

I miejsce: Adam Stępień z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Sieradzu

II miejsce: Norbert Szczepański z Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ w Kutnie

III miejsce: Zuzanna Orzechowska z Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Sieradzu

Nagrody rzeczowe (sprzęt elektroniczny) dla laureatów oraz drobne upominki dla wszystkich uczestników konkursu ufundował Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi. Uroczystego wręczenia nagród dokonał Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi Marcin Grzelak.

Serdecznie gratulujemy laureatom oraz dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w Konkursie.GIP Przejdź do GIP Porady prawne