• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

21.12.2022

Przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy na spotkaniu Grupy Współpracy Administracyjnej ADCO ds. Dyrektywy Maszynowej przy KE

W dniach 13-14.12.2022 r. w Pradze, odbyło się spotkanie Grupy Współpracy Administracyjnej ds. Dyrektywy Maszynowej przy Komisji Europejskiej (AdCo Machinery Directive).

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele państw członkowskich UE. Polskę reprezentowali Dariusz Borowiecki – nadinspektor pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Łodzi oraz Witold Osiński – przedstawiciel Wyższego Urzędu Górniczego.

Grupa stanowi forum współpracy oraz wymiany informacji i poglądów pomiędzy organami nadzoru rynku zajmującymi się Dyrektywą Maszynową (2006/42/WE) w celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów Dyrektywy.

Na spotkaniu przedstawiono między innymi wyniki wspólnych działań w zakresie kontroli łuparek do drewna oraz analizy zamieszczanych w folderach reklamowych instrukcjach informacji dotyczących hałasu emitowanego przez maszyny. Poruszono kwestię wystawiania przez jednostki notyfikowane dokumentów podobnych do certyfikatów badania typu WE, które jednak nie są takimi certyfikatami i mogą wprowadzać w błąd odnośnie ich mocy prawnej. Omówiono zgłoszone sprzeciwy do norm zharmonizowanych, a także wątpliwości dotyczące interpretowania zapisów Dyrektywy w sytuacjach przedstawionych przez Państwa Członkowskie.


GIP Przejdź do GIP Porady prawne