• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

16.01.2023

XIV Konkurs wiedzy o bezpieczeństwie pracy w rolnictwie dla uczniów kształcących się w zawodach rolniczych

Za nami XIV edycja konkursu wiedzy o bezpieczeństwie pracy w rolnictwie dla uczniów kształcących się w zawodach rolniczych w szkołach województwa łódzkiego. Niezmiennie od pierwszej edycji konkursu, głównymi organizatorami i fundatorami nagród są: Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi, Oddział Regionalny KRUS w Łodzi, Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach oraz Kuratorium Oświaty w Łodzi. Wśród organizatorów znajdują się również: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Łodzi oraz instytucje wchodzące w skład wojewódzkiej komisji ds. BHP w rolnictwie indywidualnym: Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Łodzi, Łódzki Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęły miesięczniki: RADA i W NOWEJ ROLI.

Organizatorzy konkursu postawili przed sobą sześć podstawowych celów:

  • podniesienie poziomu wiedzy i stopnia wrażliwości młodzieży na zagrożenia wypadkowe występujące w rodzinnych gospodarstwach rolnych,
  • kształtowanie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie,
  • szerzenie idei bezpiecznej pracy wśród młodych rolników,
  • rozwijanie zainteresowań uczniów,
  • promowanie najlepszych uczniów oraz szkół rolniczych w środowisku oświatowym i społeczności lokalnej,
  • promowanie szkół podejmujących działania w zakresie propagowania wiedzy o bhp.

W tym roku, po raz kolejny, ze względu na sytuację sanitarno-epidemiologiczną, konkurs został przeprowadzony w jednym etapie - szkolnym. W konkursie udział wzięło 449 uczniów z 16 szkół o profilu rolniczym. Najwyższą liczbę - 25 punktów (z 30 możliwych) zdobyło dwóch uczniów: Paweł Buresz ze szkoły w Dobryszycach i Patryk Wira ze szkoły w Czarnocinie.

Dla laureatów konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody, ufundowane przez współorganizatorów, m.in.: smartwatche, myszki gamingowe, wideorejestratory samochodowe, słuchawki, głośniki i inne nagrody rzeczowe.

Dziękujemy szkołom, które zgłosiły chęć uczestnictwa w konkursie. Gratulujemy laureatom i uczestnikom za podjęcie trudu zmierzenia się z tematyką zasad bhp w rolnictwie. Jednocześnie już dziś zapraszamy do kolejnej, XV edycji konkursu, która zostanie zorganizowana jesienią 2023 roku.

Laureatom serdecznie gratulujemy i dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie!GIP Przejdź do GIP Porady prawne