• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

16.01.2023

Piątek trzynastego w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Łodzi

Piątek trzynastego nie był pechowym dniem dla Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi. W tym dniu przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi zostali zaproszeni do udziału w spotkaniu członków Klastra Logistycznego.

Prelekcję na temat „Bezpieczeństwo pracy w centrach logistycznych” zaprezentował nadinspektor pracy Dariusz Bończak, natomiast tezy do dyskusji na temat ewolucji rynku pracy zaprezentował p.o. Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi Marcin Grzelak.

Klaster Logistyczny (formalnie funkcjonujący jako Związek Pracodawców „LODZistics” – Logistyczna Sieć Biznesowa Polski Centralnej) to inicjatywa podmiotów prowadzących działalność w szeroko rozumianym sektorze TSL (Transport, Spedycja, Logistyka) lub zainteresowanych rozwojem tego sektora. Łączy ze sobą szereg podmiotów gospodarczych mających siedzibę lub oddział na terenie środkowej Polski. Podmioty te często posiadają również rozwiniętą działalność międzynarodową. Klaster skupia zarówno duże międzynarodowe podmioty, jak i mikro-, małe i średnie firmy, a także placówki edukacyjne i instytucje otoczenia biznesu.

Biorąc pod uwagę zainteresowanie członków Klastra Logistycznego problematyką bezpieczeństwa pracy w logistyce należy się spodziewać, że współpraca pomiędzy członkami Klastra Logistycznego i Okręgowym Inspektoratem Pracy w Łodzi będzie kontynuowana.

Klaster
 


GIP Przejdź do GIP Porady prawne