• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

21.02.2023

Konferencja "OD WYKOPU PO NIEBO – Odpowiedzialność za bezpieczeństwo na budowie"

14 lutego 2023 r. na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej odbyła się konferencja „Od wykopu po niebo – Odpowiedzialność za bezpieczeństwo w budownictwie” zorganizowana przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi. W konferencji wzięło udział 146 osób, w tym  przedsiębiorcy, kierownicy budów, kierownicy robót, pracownicy służby bhp oraz przedstawiciele instytucji, stowarzyszeń, urzędów i uczelni.

Celem konferencji było rozpowszechnianie wiedzy na temat odpowiedzialności w budownictwie oraz obowiązków osób organizujących i nadzorujących pracę wynikających z przepisów prawa pracy i prawa budowlanego.

4
 

Uczestników konferencji powitał p.o. Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi Marcin Grzelak. List Głównego Inspektora Pracy Katarzyny Łażewskiej - Hrycko skierowany do uczestników konferencji odczytał Zastępca Głównego Inspektora Pracy Jarosław Leśniewski.

3
 

Na konferencji wygłoszono następujące prelekcje:

  • „Prawo budowlane a bezpieczeństwo na budowie”  - dr hab. Inż. Jacek Szer Przewodniczący Łódzkiej Okręgowej Izby inżynierów Budownictwa
  • „Wypadki przy pracy – odpowiedzialność osób nadzorujących” - dr inż. Katarzyna Boczkowska Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej, biegły sądowy
  • „Obowiązki użytkownika przy eksploatacji na budowie urządzeń transportu bliskiego” - Dariusz Kwiatkowski Starszy Specjalista Urządzeń Transportu Bliskiego
  • „Systemy zabezpieczeń osób pracujących na dachach” - Stanisław Traczyk Przedstawiciel Firmy „Protekt Grzegorz Łaszkiewicz” Sp. z o.o.
  • „Tunel średnicowy - największa inwestycja w Łodzi” – Piotr Bruss Dyrektor Regionu Zachodniego Polskich Linii Kolejowych

12
 

W czasie konferencji były wystawione stoiska Urzędu Dozoru Technicznego, firmy PROTEKT oraz stoisko informacyjno – prewencyjne Państwowej Inspekcji Pracy, na którym udostępniono wydawnictwa tematyczne.

13
 GIP Przejdź do GIP Porady prawne