• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

20.02.2023

Współpraca Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi z Fundacją Aktywizacja

W dniu 10.02.2023 r. w siedzibie Fundacji Aktywizacja Oddział w Łodzi przy al. Mickiewicza  5a,  inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi przeprowadzili pierwsze z cyklu szkoleń dla osób z niepełnosprawnością.

Podczas szkolenia pt. "Przestrzeganie przepisów dotyczących zatrudnienia osób niepełnosprawnych" poruszono w szczególności tematy dotyczące zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w świetle ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, wykonywania pracy i innych zajęć zarobkowych, równego traktowania w zatrudnieniu. 

W szkoleniu udział wzięły 23 osoby, wśród których obecni byli zarówno pracownicy, osoby świadczące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, jak i aktywnie poszukujący zatrudnia na łódzkim rynku pracy.

Podczas przerwy w szkoleniu inspektorzy udzielali uczestnikom porad prawnych oraz rozpowszechniali wydawnictwa Państwowej Inspekcji Pracy.

miniatura

 


GIP Przejdź do GIP Porady prawne