• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

30.03.2023

Spotkanie ze studentami Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ

W dniu 10 marca 2023 roku odbyło się pierwsze spotkanie ze studentami w ramach współpracy pomiędzy Wydziałem Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego a Okręgowym Inspektoratem Pracy w Łodzi, dotyczące realizowanej przez Państwową Inspekcję Pracy kampanii informacyjno-edukacyjnej „Legitna praca”.

Celem kampanii jest upowszechnianie wiedzy o przepisach prawa pracy dotyczących zatrudnienia, kształtowanie świadomości zagrożeń występujących w środowisku pracy, tworzenie kultury bezpieczeństwa wśród młodych pracowników poprzez kreowanie właściwych postaw i wartości związanych z eliminowaniem ryzyka.

Zajęcia przeprowadziła młodszy inspektor pracy Magdalena Popowicz oraz młodszy specjalista  Agata Niedźwiecka - Zając z Sekcji Prewencji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi.

W pierwszym spotkaniu z zaplanowanego cyklu, udział wzięli studenci kierunku Informatyka Ekonomiczna, którzy w najbliższym czasie będą odbywali praktyki zawodowe zgodnie z programem studiów.GIP Przejdź do GIP Porady prawne