• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

18.04.2023

Szkolenie dla kierowników biur terenowych Izby Rolniczej

Starszy Inspektor pracy-główny specjalista Janusz Krupa w dniu 31.03.2023 r. przeprowadził szkolenie, którego przedmiotem było BHP przy wykonywaniu pracy w rolnictwie. W szkoleniu, które odbyło się w siedzibie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, uczestniczyli rolnicy oraz kierownicy biur terenowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

Wszyscy słuchacze otrzymali wydawnictwa prewencyjne na temat bhp w rolnictwie przygotowane przez Państwową Inspekcję Pracy. W szkoleniu uczestniczyła również Anna Pietraszko - zastępca Dyrektora Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łodzi.GIP Przejdź do GIP Porady prawne