• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

02.05.2023

Wojewódzki etap konkursu „Sprawny w zawodzie 2023”

W dniu 21 kwietnia 2023 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łowiczu,  siedzibie Ochotniczego Hufca Pracy 5-22, odbył się wojewódzki etap konkursu „Sprawny w zawodzie 2023” skierowany do młodzieży ochotniczych hufców pracy z województwa łódzkiego. 

Konkurs zorganizował Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi oraz Łódzka Wojewódzka Komenda OHP w Łodzi.

Celem konkursu było popularyzowanie wśród młodzieży wiedzy z zakresu prawnej ochrony pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy.

Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi reprezentowali: z-ca Okręgowego Inspektora Pracy Tomasz Heliński,  młodszy inspektor pracy Magdalena Popowicz, młodszy specjalista Agata Niedźwiecka – Zając z Sekcji Prewencji i Promocji OIP w Łodzi.

Do konkursu przystąpiło 16 uczestników z 16 ochotniczych hufców pracy województwa łódzkiego. Zadanie konkursowe polegało na rozwiązaniu pisemnego testu składającego się z 50 pytań z zakresu prawa pracy, w tym technicznego bezpieczeństwa i higieny pracy. Uczestnicy zaprezentowali bardzo wysoki poziom wiedzy, co miało odzwierciedlenie w wysokiej liczbie zdobytych punktów.

Zwycięzcami konkursu zostali:

I miejsce – Tomasz Przybyła z HP 5-2 w Piotrkowie Trybunalskim,

II miejsce - Nikola Krzykowska  HP 5-6  w  Łodzi,

III miejsce – Damian Niewiadomski z HP 5-12 w Zduńskiej Woli .

Uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi oraz Łódzką WK OHP.

Laureatom serdecznie gratulujemy.

 GIP Przejdź do GIP Porady prawne