• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

08.05.2023

33 Konferencja „Bezpieczna praca” współorganizowania przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi

W dniu 24 kwietnia 2022 r. w Polsko-Amerykańskim Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Łodzi odbyła się 33. Konferencja „Bezpieczna praca” zorganizowana wspólnie przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi i Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”. Wydarzenie odbyło się w ramach  obchodów Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Celem konferencji jest zwrócenie uwagi na zagrożenia występujące na stanowiskach pracy oraz propagowanie bezpiecznej pracy.

Tematem przewodnim tegorocznej konferencji było Zagrożenia wypadkowe w różnych sektora branżowych”.

Uczestników Konferencji powitali Przewodniczący Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarności” Waldemar Krenc i Okręgowy Inspektor Pracy Marcin Grzelak, który odczytał list Głównego Inspektora Pracy Katarzyny Łażewskiej – Hrycko skierowany do uczestników konferencji.

Wśród gości obecni byli Minister ds. Samorządu Terytorialnego Włodzimierz Tomaszewski oraz Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Kamil Jeziorski.

Na wstępie minutą ciszy uczczono pamięć ofiar wypadków przy pracy.

Na konferencji wygłoszono następujące prelekcje::

  • „Uprawnienia związków zawodowych w kształtowaniu bezpiecznych warunków pracy” - dr hab. Mirosław Włodarczyk, prof. UŁ - Kierownik Katedry Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu  Łódzkiego
  • „Wypadki przy pracy w 2022 roku w oparciu o dane zgromadzone przez OIP Łódź” – starszy inspektor pracy - główny specjalista Marta Boguszewska, Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi
  • „Zagrożenia wypadkowe w branży logistyczno-magazynowej” – nadinspektor pracy Dariusz Bończak, Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi
  • „Nieprawidłowości z zakresu bezpieczeństwa pracy stanowiące zagrożenie wypadkowe stwierdzane w zakładach rolno-spożywczych w czasie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy” – starszy inspektor pracy - główny specjalista Janusz Krupa, Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi
  • „Zagrożenia wypadkowe w branży budowlanej” - starszy inspektor pracy - główny specjalista Dorota Matusiak-Bilek, Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi
  • „Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy przy wykonywaniu pracy zdalnej” – Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi Marcin Grzelak

Na zakończenie konferencji głos zabrał Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi Marcin Grzelak. Zwrócił uwagę na nowe wyzwania stojące przed uczestnikami rynku pracy. Szczególną uwagę skierował na ostatnie zmiany Kodeksu pracy, m.in. regulujące pracę zdalną. Zaznaczył, że w związku z zachodzącymi globalnymi zmianami, wynikającymi w głównej mierze z postępu technologicznego - takimi jak rozwój sztucznej inteligencji, w przyszłości może ulec zmianom tradycyjne podejście do zagadnień związanych z prawem pracy i bezpieczeństwem i higieną pracy. Okręgowy Inspektor Pracy podziękował prelegentom za zaprezentowanie niezwykle pouczających referatów, a uczestnikom za udział.

W Konferencji uczestniczyło 70 osób.

Podczas wydarzenia udzielono wywiadów środkom masowego przekazu: TVP3 Łódź, Radio Łódź.

Relacja w TVP 3 Łódź pod linkiem:
https://lodz.tvp.pl/69400282/w-lodzi-zorganizowano-konferencje-poswiecona-bezpiecznej-pracy

5
 GIP Przejdź do GIP Porady prawne