08.02.2016

Kampania: Przeciwdziałania stresowi w miejscu pracy

ZAPRASZAMY

 

       Do udziału w programie prewencyjnym Państwowej Inspekcji Pracy

 

Pt: „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu oraz innym zagrożeniom psychospołecznym w pracy”

 

Państwowa Inspekcja Pracy zaprasza do udziału w programie, którego zadaniem jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu oraz innym zagrożeniom psychospołecznym w miejscu pracy. Celem programu jest dostarczenie wiedzy na temat stresu i innych zagrożeń psychospołecznych w środowisku pracy oraz identyfikacja tego rodzaju zagrożeń i przeciwdziałanie im.

 

W ramach programu proponujemy:

 • Bezpłatne szkolenia dla pracowników odbywające się na terenie Państwa firmy (szczegółowy opis w załączeniu).
 • Dostarczenie materiałów, publikacji odnośnie zagadnienia.
 • Przeprowadzenie bezpłatnego badania poziomu stresu wśród pracowników za pomocą Skali Ryzyka Psychospołecznego - narzędzia przygotowanego przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi.

Po przeprowadzeniu badania zostanie dla Państwa firmy sporządzony raport zawierający wyniki badania i propozycję środków zaradczych, z których możecie  Państwo skorzystać, aby zminimalizować poziom stresu w swojej firmie.

 

Przystąpienie do udziału w programie oznacza zgodę na badanie poziomu stresu za pomocą SRP oraz  daje możliwość skorzystania z poniższych szkoleń.

 

 

Pracodawcy zainteresowani udziałem w programie proszeni są o przybycie (lub przysłanie swoich przedstawicieli) na szkolenie odbywające się na terenie Okręgowego Inspektoratu pracy w Łodzi, ul. Kościuszki 123, w terminach do wyboru; 30.03 lub 20.04,  w godzinach 10.00-13.00. Jeżeli chcecie Państwo wziąć udział w programie, ale przybycie w powyższych terminach nie jest możliwe prosimy o kontakt telefoniczny.

 

Na  powyższym szkoleniu uzyskają Państwo informacje:

 • Odnośnie identyfikacji zagrożeń psychospołecznych w miejscu pracy i sposobów zapobiegania im.
 • Odnośnie szczegółów proponowanego programu.
 • Będzie można ustalić terminy szkoleń dla pracowników i termin badania poziomu stresu za pomocą SRP na terenie Państwa firmy.


 

Zgłoszenia do udziału w powyższym szkoleniu prosimy kierować na adres   

e-mail: marta.kwiatkowska@lodz.pip.gov.pl

Wszelkie pytania prosimy kierować pod numer: 502874867

formularz
 

Oferta bezpłatnych szkoleń:

 

           1.Szkolenie: „Stres i sposoby radzenia sobie  z nim”

 • Przeznaczone dla chętnych pracowników i kadry  kierowniczej
 • Prowadząca: Marta Kwiatkowska – psycholog sekcji prewencji Okręgowego  Inspektoratu Pracy w Łodzi
 • Czas trwania: 180 min.(czas trwania do uzgodnienia)

            Ramowy program szkolenia:

 • Fizjologiczne i psychologiczne mechanizmy stresu
 • Jakie są rodzaje stresu ?
 • Co nas  stresuje -  rozpoznawanie stresorów zawodowych
 • Rozpoznawanie pierwszych objawów stresu u siebie
 • Typy osobowości szczególnie narażone na działanie stresu
 • Skutki zdrowotne stresu
 • Jak  zapobiegać i jak radzić sobie z już zaistniałym stresem
 • Wybrane techniki: Zmiana sposobu myślenia i postrzegania, asertywność, skuteczna komunikacja interpersonalna, techniki wizualizacyjne, relaks progresywny i autogenny
 • Sposoby bezstresowego motywowania pracowników

 

           2. Szkolenie: „Naruszania godności człowieka w miejscu pracy: mobbing

             dyskryminacja.”

 • Przeznaczone dla chętnych pracowników i kadry  kierowniczej
 • Prowadząca: Marta Kwiatkowska – psycholog sekcji prewencji Okręgowego  Inspektoratu Pracy w Łodzi
 • Czas trwania: 90 min.
 • Terminy do uzgodnienia
 • Szkolenie odbywa się na terenie placówki zamawiającej szkolenie

 

           Ramowy program szkolenia:

 • Różnicowanie pojęć: mobbing, dyskryminacja
 • Charakterystyczne cechy mobbingu
 • Mobbing jako proces
 • Czynniki sprzyjające zachowaniom mobbingowym
 • Minimalizowanie czynników ryzyka wystąpienia mobbingu
 • Zdrowotne skutki mobbingu
 • Możliwości dochodzenia swoich praw w sytuacji mobbingu i dyskryminacji

 

 

            3. Szkolenie :„Skuteczne motywowanie i zarządzanie zespołem pracowników”

 • Przeznaczona dla kadry kierowniczej
 • Prowadząca: Marta Kwiatkowska: psycholog Sekcji Prewencji  
 • Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi
 • Czas trwania: 180 min. (można ustalać wg. potrzeb odbiorców)
 • Szkolenie odbywa się na terenie placówki zamawiającej

          szkolenie

 

          Ramowy program szkolenia:

          1.Style zarządzania(plusy, minusy, efektywność)

          2.Wzorce komunikowania w zarządzaniu ludźmi

 • Bariery komunikacyjne
 • Techniki aktywnego słuchania

          3.Skuteczne motywowanie pracowników

 • Trochę teorii motywacji
 • System motywacyjny w organizacji
 • Rozpoznawanie potrzeb pracowników jako narzędzie motywacji
 • Informacje zwrotne jako narzędzie motywowania(konstruktywna krytyka, pochwała)
 • Expose szefowskie
 • Kary i nagrody jako narzędzie motywowania(algorytm karania i nagradzania)

 

           4. Skuteczna komunikacja w rozwiązywaniu konfliktów:

 • Przeznaczona dla kadry kierowniczej
 • Prowadząca: Marta Kwiatkowska: psycholog Sekcji Prewencji  
 • Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi
 • Czas trwania: 120 min. 

 

          Ramowy program szkolenia:

 • Co to jest konflikt?
 • Formy konfliktów.
 • Wzory zachowań w sytuacjach konfliktowych.
 • Przykładowy konflikt.
 • Strategie rozwiązywania konfliktów.
 • Formułowanie problemu negocjacyjnego.
 • Elementy negocjacji..
 • Skuteczna komunikacja w zapobieganiu konfliktom
 • Bariery komunikacyjne.
 • Mediacje.

GIP Przejdź do GIP
Porady prawne
Wypadki


 • banner49893
 • banner185265
 • banner185271
 • banner185270
 • banner185266
 • banner146297
 • banner185267
 • banner205934
 • banner49895
 • banner201678
 • banner137411
 • banner185268
 • banner185269