06.03.2016

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Łodzi

W dniu 03 marca 2016 r. w urzędzie wojewódzkim odbyło się drugie plenarne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Łodzi. W pierwszej części posiedzenia  przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Waldemar Krenc (przewodniczący Zarządu Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”) podziękował byłemu wojewodzie łódzkiemu Jolancie Chełmińskiej za przewodniczenie przez dwie kadencje pracami Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego i wręczył wiązankę kwiatów oraz dyplom uznania.

Kolejny punktem porządku obrad była informacja o stanie bezpieczeństwa stosunków pracy przedstawiona przez okręgowego inspektora pracy w Łodzi Andrzeja Świderskiego. Po zakończeniu prezentacji członkowie WRDS zadawali pytania dotyczące między innymi uprawnień inspektorów pracy Państwowej Inspekcji Pracy do kontrolowania tzw. szarej strefy, na które odpowiadała również dyrektor Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy Halina TulwinGIP Przejdź do GIP
Porady prawne
Wypadki


 • banner185265
 • banner49893
 • banner185271
 • banner185270
 • banner185266
 • banner185267
 • banner146297
 • banner201678
 • banner185268
 • banner205934
 • banner137411
 • banner49895
 • banner185269