Konkurs Wiedzy o BHP szkół ponadgimnazjalnych

W dniu 7 kwietnia 2016 roku w Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie odbył się I Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Celem konkursu było rozpowszechnianie wśród młodzieży idei kultury bezpieczeństwa oraz popularyzowanie znajomości zagrożeń w środowisku pracy.

W konkursie wzięło udział 35 uczniów z 5 szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu kutnowskiego. Konkurs polegał na rozwiązaniu testu zawierającego 30 pytań z zakresu bhp.

Zwycięzcami konkursu zostali:

I miejsce:    Przemysław Kościelniak – z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kutnie

II miejsce: Bartosz Czerwiński -  z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kutnie

III miejsce: Marika Puchalska -  z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kutnie

 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi był współorganizatorem konkursu, ufundował nagrody dla laureatów – drobny sprzęt elektroniczny oraz upominki dla wszystkich uczestników (kubki z logo PIP).

Dziękujemy Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie za zorganizowanie konkursu, a także opiekunom i nauczycielom ze szkół za zaangażowanie i przygotowanie uczniów.

 

Gratulujemy wszystkim uczestnikom !