18.04.2016

XVII edycja projektu „Akademia Kompetencji”

Biuro Karier Uniwersytetu Łódzkiego po raz kolejny rozpoczęło cykl szkoleń dla studentów w ramach projektu Akademia Kompetencji 2016 Uniwersytetu Łódzkiego.

Od marca do maja bieżącego roku studenci mogą wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach, prowadzonych przez firmy i instytucje współpracujące z Uniwersytetem Łódzkim. W rakach Akademii przedstawiciel Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi -  Starszy Inspektor Pracy Specjalista Kamil Kałużny przeprowadził dwa szkolenia:

 • w dniu 05.04.2016r. szkolenie dotyczące różnic pomiędzy zatrudnieniem w ramach stosunku pracy, a zatrudnieniem na podstawie umów cywilnoprawnych w ujęciu prawnym i praktycznym oraz omówiono najnowsze zmiany w kodeksie pracy dotyczące m. in. zawierania umów o pracę na czas określony i na okres próbny wraz z przepisami przejściowymi.
 • w dniu 22.04.2016r. szkolenie na temat: „Prawa i obowiązki pracodawcy. Jak poradzić sobie z nieuczciwym pracodawcą?”.

Szkolenia cieszyły się dużym zainteresowaniem, uczestnicy aktywnie uczestniczyli w zajęciach, zadając prowadzącemu kilkadziesiąt pytań. Każdy z uczestników otrzymał bezpłatne publikacje PIP dotyczące prawa pracy.

image002
 GIP Przejdź do GIP
Porady prawne
Wypadki


 • banner185265
 • banner49893
 • banner185271
 • banner185270
 • banner185266
 • banner185267
 • banner146297
 • banner201678
 • banner185268
 • banner205934
 • banner137411
 • banner49895
 • banner185269