18.04.2016

Obchody Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Przy Pracy i Chorób Zawodowych

W dniu 28 kwietnia 2016 r. w ramach obchodów Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych odbyła się, zorganizowana już po raz 25 przez Region Ziemia Łódzka NSZZ "Solidarność", Konferencja pt. „Bezpieczna praca”, której współorganizatorami byli Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi, Instytut Medycyny Pracy im prof. Jerzego Nofera w Łodzi oraz łódzki Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.  W konferencji wzięli udział przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, instytucji państwowych, służb mundurowych oraz społeczni inspektorzy pracy i związkowcy z NSZZ „Solidarność”. Uczestników konferencji powitał przewodniczący łódzkiej „Solidarności” Waldemar Krenc, a następnie zabrali głos zaproszeni goście.  Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi reprezentował z-ca Okręgowego Inspektora Pracy Janusz Grodzki. Pamięć poszkodowanych została uczczona zapaleniem okolicznościowych zniczy.

W dalszej części Konferencji starszy inspektor pracy – główny specjalista Marta Boguszewska wygłosiła referat nt.:„Wypadki przy pracy zbadane przez inspektorów pracy OIP w Łodzi w 2015 roku”, natomiast starszy inspektor pracy – specjalista Aleksandra Kępniak przedstawiła nowe zasady zawierania umów terminowych obowiązujące od dnia 22 lutego 2016 r. Referaty wygłosili również dr n. przyr. Zbigniew Jóźwiak z Instytutu Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera nt.:„Transport ręczny, potencjalne ryzyko dolegliwości, urazów i wypadków oraz sposoby zapobiegania” i dr Małgorzata Olszewska, Dyrektor II Oddziału ZUS w Łodzi, w którym omówiła  możliwości uzyskania dofinansowania działań płatników składek na poprawę Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.


5
 GIP Przejdź do GIP
Porady prawne
Wypadki


 • banner185265
 • banner49893
 • banner185271
 • banner185270
 • banner185266
 • banner185267
 • banner146297
 • banner201678
 • banner185268
 • banner205934
 • banner137411
 • banner49895
 • banner185269