13.05.2016

Ogólnopolski Finał XIII edycji konkursu "Sprawny w zawodzie - bezpieczny w pracy"

W dniach 10-12 maja 2016r. już po raz czwarty na terenie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Dobieszkowie odbyła się XIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Sprawny w zawodzie – bezpieczny w pracy”. Do rywalizacji przystąpiła młodzież OHP, która zdecydowała się poszerzyć swoją wiedzę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy z elementami prawa pracy oraz kształcąca się w zawodzie fryzjer. Do Ogólnopolskiego Finału konkursu z zakresu znajomości przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z elementami prawa pracy, którego współorganizatorem był Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi, przystąpiło 23 laureatów konkursów organizowanych na szczeblach wojewódzkich w całym kraju. Zwyciężczynią konkursu została reprezentantka Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP – Marcelina Kulma, drugie miejsce uzyskała Marcelina Sowa z Podkarpackiej Wojewódzkiej Komendy OHP, natomiast trzecie miejsce zajęła Iga Dębińska reprezentująca Łódzką Wojewódzką Komendę OHP.

Nagrody ufundowane przez Okręgowy Inspektorat pracy w Łodzi, Komendę Główną Ochotniczych Hufców Pracy oraz Urząd Miasta – Gminy Stryków zostały wręczone zwycięzcom konkursów podczas uroczystej Gali finałowej, która odbyła się w dniu 11 maja 2016 r. na terenie Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Dobieszkowie. Puchary i nagrody dla zwycięzców oraz upominki i zaświadczenia dla wszystkich uczestników osobiście wręczali: Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi Andrzej Świderski, Zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha oraz Dyrektor Centrum – Leona Winczewska-Wróbel.

Ponadto wśród zaproszonych gości na Gali obecni byli m.in. Dyrektor Biura Edukacji i Organizacji Jednostek Opiekuńczo-Wychowawczych OHP Sławomir Męcina, Komendant ŁWK OHP Barbara Stanisława Günther, Zastępca Burmistrza Miasta – Gminy Stryków Bożena Motylińska, Dyrektor Cechu Rzemiosł Różnych w Łodzi Henryk Stawski, Zastępca Dyrektora Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Elżbieta Gonciarz, a także członkowie organizacji samorządowych i członkowie Rady Programowej Centrum.

Galę konkursową uświetnił uroczysty pokaz fryzur wykonanych przez uczestników konkursu w zawodzie fryzjer, któremu towarzyszył temat przewodni: „Lata 20-te, lata 30-te”, a także występ Zespołu Tańca Współczesnego AGAT i montaż artystyczny wykonany przez Jakuba Pawlaka działających przy Ośrodku Kultury i Rekreacji w Strykowie.


Opis do zdjęcia tytułowego.

W pierwszy rzędzie od lewej laureatki konkursu bhp:
Iga Dębińska  Łódzka Wojewódzka Komenda OHP (III miejsce)
Marcelina Kulma Małopolska Wojewódzka Komenda OHP (I miejsce)
Marcelina Sowa  Podkarpacka Wojewódzka Komenda OHP (II miejsce)

W drugim rzędzie od lewej:
Dyrektor Centrum – Leona Winczewska-Wróbel
Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi Andrzej Świderski
Zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha


GIP Przejdź do GIP
Porady prawne
Wypadki


 • banner185265
 • banner49893
 • banner185271
 • banner185270
 • banner185266
 • banner185267
 • banner146297
 • banner201678
 • banner185268
 • banner205934
 • banner137411
 • banner49895
 • banner185269