24.05.2016

XXVI Targi Rolniczo-Ogrodnicze w Kościerzynie

W dniach 21-22 maja 2016 roku w Kościerzynie (powiat sieradzki, gmina Wróblew) odbyły się XXVI Targi Rolniczo-Ogrodnicze pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewody Łódzkiego i Marszałka Województwa Łódzkiego. Promocję imprezy objęły patronatem media: Telewizja Polska Oddział w Łodzi, Redakcje: Radia Łódź, Naszego Radia i Radia Ziemi Wieluńskiej oraz prasa: Dziennik Łódzki – Nad Wartą.

W targach wzięło udział ponad 200 wystawców: producentów i dystrybutorów środków, urządzeń i sprzętu do produkcji rolniczej, ogrodniczej i budowlanej, przedsiębiorców oraz przetwórców, przedstawicieli instytucji obsługi wsi i rolnictwa, którzy oferowali różnorodną i szeroką ofertę wystawienniczą i handlową.

Wiele firm uczestniczących w targach wystawiało sprzęt rolniczo-ogrodniczy, oferowało usługi i doradztwo. Tegoroczna edycja targów, podobnie jak poprzednie, dała rolnikom możliwość skorzystania z fachowych porad doradców, którzy podpowiadali m.in., jakie są możliwości finansowego wsparcia rozwoju obszarów wiejskich. Integralną częścią targów były pokazy, kiermasze i konkursy.

W XXVI Targach  Rolniczo-Ogrodniczych, na zaproszenie Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach, uczestniczyła Państwowa Inspekcja Pracy reprezentowana przez Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi Andrzeja Świderskiego i Kierownika Oddziału PIP w Sieradzu Ryszarda Wardęgę, starszego inspektora pracy – specjalistę Stefana Pyzika, starszego inspektora pracy Roberta Janiszewskiego, inspektora pracy Janusza Orzechowskiego. Udzielali oni w ciągu dwóch dni osobom odwiedzającym targi i stoisko PIP porad w zakresie prawa pracy, bezpieczeństwa pracy, w tym bezpieczeństwa pracy w rolnictwie i domostwach, udostępniali broszury o tematyce bezpieczeństwa na wsi, prawnej ochrony pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy, poradniki dla dzieci, broszurki związane z rolnictwem m.in.: „Rolnik zawód niebezpieczny”, „Przygoda na wsi  – zobacz co ci zagraża”, „Pracuj bezpiecznie dla rolników”, „Bezpieczeństwo dzieci na wsi”. Wśród wielu atrakcji dla bardzo licznych uczestników targów również stoisko PIP było częstym punktem zainteresowania. Stoisko PIP odwiedził też Wicewojewoda Łódzki Karol Młynarczyk, Dyrektor Oddziału ŁODR w Kościerzynie Dorota Ryl.

W drugim dniu targów odbyło się m.in. podsumowanie i ogłoszenie wyników konkursów: Maszyna Targów Rolniczo-Ogrodniczych Kościerzyn 2015, Najbezpieczniejsza Maszyna Targów oraz Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” na szczeblu regionalnym dla osób prowadzących produkcyjną działalność rolniczą. Konkurs był zorganizowany wspólnie przez PT KRUS Zduńska Wola, ŁODR Oddział w Kościerzynie i PIP Oddział w Sieradzu, obejmował gospodarstwa z obszaru 7 powiatów: zduńskowolskiego, sieradzkiego, poddębickiego, wieluńskiego, wieruszowskiego, pajęczańskiego i łaskiego.

Celem konkursu „Bezpieczne gospodarstwo rolne” była ocena stanu technicznego maszyn i urządzeń stanowiących wyposażenie gospodarstw, stan budynków inwentarskich oraz ład, porządek i estetyka obejść w gospodarstwie. Z ramienia PIP w przeglądach gospodarstw uczestniczył inspektor pracy Janusz Orzechowski.

Na podstawie przeprowadzonych przeglądów w 25-ciu gospodarstwach komisja powołana przez współorganizatorów konkursu za najbezpieczniejsze uznała gospodarstwa Państwa:
- Godlińskich z miejscowości Konopnica, w powiecie wieluńskim,
- Patuszyńskich z miejscowości Dębina, w powiecie zduńskowolskim,

- Farmulskich z miejscowości Kolonia Raducka, w powiecie wieluńskim,
- Kowalczyków  z miejscowości Dąbrówka w powiecie poddębickim.
- Chłodnych  z miejscowości Bieniec w powiecie wieluńskim.

Ponadto dalszych 5 gospodarstw zostało przez komisję konkursową wyróżnionych.

W podsumowaniu konkursu uczestniczyli i nagrody wręczyli m.in. Wicewojewoda Łódzki Karol Młynarczyk, Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi Andrzej Świderski, Dyrektor ŁODR zs. w Bratoszewicach Tomasz Mroczek, Zastępca Kierownika placówki Terenowej KRUS w Zduńskiej Woli Andrzej Dziedziczak, Kierownik Samodzielnego Referatu Prewencji i Rehabilitacji, Orzecznictwa Lekarskiego PT KRUS w Zduńskiej Woli  Beata Grala, Dyrektor Oddziału ŁODR w Kościerzynie Dorota Ryl.

Piękna majowa pogoda zachęciła wyjątkowo liczną w tym roku rzeszę zwiedzających do odwiedzenia Targów.GIP Przejdź do GIP
Porady prawne
Wypadki


 • banner185265
 • banner49893
 • banner185271
 • banner185270
 • banner185266
 • banner185267
 • banner146297
 • banner201678
 • banner185268
 • banner205934
 • banner137411
 • banner49895
 • banner185269