14.06.2016

Konkurs „BEZPIECZNIE NA WSI”

W dniu 08 czerwca 2015 r. inspektor pracy Janusz Krupa  uczestniczył w Szkole Podstawowej  w Sadykierzu w  finale konkursu gminnego wiedzy na temat bezpieczeństwa pracy w rolnictwie pt. „BEZPIECZNIE NA WSI” zorganizowanym dla uczniów z klas gimnazjalnych szkół z miejscowości: Poświętne, Lubochnia oraz Rzeczyca.

Każda z ww. szkół po eliminacjach wewnątrzszkolnych, w których wzięło udział   wytypowała do finału gminnego zespoły składające się z 5 uczniów.

 

Tego samego dnia w Szkole Podstawowej w Sadykierzu odbył się finał konkursu, który przebiegał dwuetapowo. W pierwszym etapie uczniowie rozwiązywali test składający się z 10 pytań. W drugim etapie „praktycznym” uczniowie po obejrzeniu 2 zestawów maszyn rolniczych sprzęgniętym z ciągnikami ( rozsiewacz nawozu, kosiarka rotacyjna) odpowiadali na pytania zadawane przez inspektora pracy.

Suma punktów z części „praktycznej” i testowej zadecydowała o kolejności zajętych przez szkoły miejsc.

I miejsce zajęli uczniowie z Zespołu Szkół Samorządowych w Poświętnem, II miejsce – uczniowie z Publicznego Gimnazjum w Rzeczycy, III miejsce – uczniowie z Publicznego Gimnazjum w Lubochni.

 

Uczniowie z ww. szkół otrzymali nagrody ufundowane przez Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka w Tomaszowie Mazowieckim i Wójtów Gmin: Poświętne, Rzeczyca i Czerniewice. W podsumowaniu konkursu uczestniczył Wójt Gminy Rzeczyca Marek Każmierczyk  i Zastępca Wójta Gminy Poświętne Maria Grzybek i Wójt Gminy Czerniewice Andrzej Bednarek.

Przed przystąpieniem uczniów do konkursu inspektor pracy zapoznał 40 uczniów Szkoły Podstawowej w Sadykierzu i gimnazjalistów, biorących udział w konkursie, z zasadami bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym. Uczniowie otrzymali od inspektorów pracy wydaną przez Główny Inspektorat Pracy broszurę „Bezpiecznie na wsi” i gadżety prewencyjne PIP.GIP Przejdź do GIP
Porady prawne
Wypadki


 • banner49893
 • banner185265
 • banner185271
 • banner185270
 • banner185266
 • banner146297
 • banner185267
 • banner205934
 • banner49895
 • banner201678
 • banner137411
 • banner185268
 • banner185269