16.06.2016

X edycja programu edukacyjnego „KULTURA BEZPIECZEŃSTWA”

W dniu 14 czerwca 2016 r. w sali konferencyjnej Łódzkiego Oddziału Związku Zawodowego „Budowlani” w Łodzi ul. Piotrkowska 232 odbyło się podsumowanie programu edukacyjnego „Kultura Bezpieczeństwa” w roku szkolnym 2015/2016. Celem prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy działań prewencyjnych jest edukacja młodzieży ponadgimnazjalnej i studentów w dziedzinie zagrożeń zawodowych, kształtowanie pożądanych postaw w zakresie bezpiecznych zachowań oraz informowanie o różnorodnych aspektach prawnej ochrony ich pracy.

W trakcie roku szkolnego, nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych, którzy przystąpili do programu, korzystając z materiałów przekazanych przez OIP Łódź, przeprowadzili z młodzieżą zajęcia lekcyjne z tematyki prawa pracy, bhp, ergonomii czy pierwszej pomocy.

W bieżącym roku szkolnym program ukończyło 237 nauczycieli z 55 szkół ponadgimnazjalnych z terenu całego województwa łódzkiego, którzy przeprowadzili zajęcia dotyczące przepisów prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy dla ponad 7600 uczniów. Szkoły chętnie korzystały z możliwości zaproszenia na lekcje inspektorów pracy
w celu przeprowadzenia zajęć lekcyjnych dla uczniów.

Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi zorganizował IV międzyszkolny konkurs plastyczny o  tematyce prawnej ochrony pracy w tym bhp. Do konkursu uczniowie zgłosili 76 prac plastycznych.

W bieżącym roku szkolnym odbył się III Ogólnopolski Konkurs wiedzy „Poznaj Swoje Prawa w Pracy”. Do konkursu przystąpiło 658 uczniów z 31 szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa łódzkiego.

Trzy szkoły uczestniczące w programie (Zespół Szkół w Opocznie, Zespół Szkół nr 1 w Kutnie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi) zorganizowały ponadto międzyszkolne konkursy wiedzy o prawie pracy i bhp.

Dzięki licznemu udziałowi nauczycieli uczestniczących w programie i ich osobistemu zaangażowaniu udało się przekazać wiedzę o kulturze bezpieczeństwa do licznego grona młodzieży, która wkrótce aktywnie wkroczy na rynek pracy.

W trakcie podsumowania bieżącej edycji programu Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi Andrzej Świderski wręczył przybyłym nauczycielom świadectwa uczestnictwa w programie oraz podziękowania dla szkół.

 

Bardzo dziękujemy wszystkim Nauczycielom i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji programu edukacyjnego w nowym roku szkolnym!Pobierz

Skuteczna komunikacja w zapobieganiu konfliktom.pdf 1,28 MB pobierz
Mobbing w miejscu pracy.pdf 4,16 MB pobierz
Stres - nauczyciele.pdf 866,54 KB pobierz

GIP Przejdź do GIP
Porady prawne
Wypadki


 • banner49893
 • banner185265
 • banner185271
 • banner185270
 • banner185266
 • banner146297
 • banner185267
 • banner205934
 • banner49895
 • banner201678
 • banner137411
 • banner185268
 • banner185269