21.06.2016

Konkurs BEZPIECZNE WAKACJE NA WSI w Wiadernie

W dniu 15.06.2016 roku w Zespole Szkół w Wiadernie starszy inspektor pracy Janusz Krupa uczestniczył w finale i podsumowaniu międzygminnego konkursu plastycznego pt. „Bezpieczne wakacje na wsi”. Konkurs został zorganizowany dla uczniów 4 szkół gimnazjalnych z terenu gminy Tomaszów Mazowiecki, a mianowicie dla uczniów: Gimnazjum w Zespole Szkół w Komorowie, Gimnazjum w Zespole Szkół w Wiadernie, Gimnazjum w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smardzewicach i Gimnazjum w Zespole Szkół w Zawadzie.

Organizatorem Konkursem byli: Państwowa Inspekcja Pracy Oddział w Piotrkowie Tryb., Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Tomaszowie Maz Dyrektor Zespołu Szkół w Wiadernie oraz Wójtowie Gmin w Tomaszowie Maz., Lubochni i Ujeździe.

Do konkursu zgłoszonych zostało 30 prac wykonanych przez uczniów pod merytorycznym nadzorem nauczycieli plastyki. Do oceny komisji konkursowej zakwalifikowano 30 prac. Wszystkie prace przedstawiały różne zagrożenia wypadkowe występujące podczas wykonywania prac w gospodarstwie rolnym lub rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym.

Spośród 30 prac, po wnikliwej ocenie komisja wybrała 6, które uznała za najlepsze i przyznała:
I miejsce – Mateusz Krzysztofik ZS w Osiedlu Niewiadów
II miejsce –Daria Mroczek ZS w Wiadernie

III miejsce – Katarzyna Grad ZS w Lubochni
IV miejsce – Zuzanna Szczecińska ZS w Komorowie
V miejsce – Aleksandra Zaborowska ZS w Komorowie
VI miejsce – Natalia Urbańczyk ZS w Wiadernie

Pozostałym 24 uczestnikom konkursu przyznano wyróżnienia.

Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Państwową Inspekcję Pracy, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. oraz Wójtów Gmin: Tomaszów Mazowiecki, Lubochnia i Ujazd.

W czasie spotkania z młodzieżą inspektor pracy zapoznał uczniów z zagrożeniami wypadkowymi w rolnictwie , a następnie dzieci otrzymały od inspektorów wydany przez Główny Inspektorat Pracy komiks pt. „Przygoda na wsi – Zobacz co ci zagraża” i komiks pt. „Bezpiecznie na wsi”.GIP Przejdź do GIP
Porady prawne
Wypadki


 • banner185265
 • banner49893
 • banner185271
 • banner185270
 • banner185266
 • banner185267
 • banner146297
 • banner201678
 • banner185268
 • banner205934
 • banner137411
 • banner49895
 • banner185269