25.08.2016

Konferencja - Ogólnokrajowy Konkurs "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne"

Konferencja bhp w rolnictwie podsumowująca etap wojewódzki Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

 

            W dniu 14.07.2016 w sali kolumnowej Łódzkiego Domu Kultury w Łodzi odbyła się konferencja poświęcona bezpieczeństwu pracy w rolnictwa, podsumowująca etap wojewódzki XIV Ogólnokrajowego  Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2016. Do tegorocznej edycji konkursu na terenie województwa łódzkiego zgłosiło się 79 gospodarstw. Głównymi organizatorami były: Oddział Regionalny KRUS w Łodzi, Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi i Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach. Konferencja była finansowana z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Wśród współorganizatorów znaleźli się: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Łodzi, Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego, Łódzki Oddział Regionalny ARiMR, Oddział Terenowy ARR w Łodzi, Kuratorium Oświaty w Łodzi, Metropolita Łódzki, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, firma Oxyline sp. z o.o. z Pabianic i Fortech Technology.

 

            Na Konferencję zostali zaproszeni wszyscy rolnicy , biorący udział w Konkursie „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, t.j. 79 rolników wraz z małżonkami, członkowie Komisji Wojewódzkiej ds. BHP w Rolnictwie, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, dyrektorzy instytucji pracujących na rzecz rolnictwa.

Wśród gości byli:

 • posłowie Anna Milczanowska i Grzegorz Wojciechowski,
 • wicewojewoda Łódzki Karol Młynarczyk,
 • członek Zarządu Województwa Łódzkiego Jolanta Zięba – Gzik,
 • dyrektor Biura Prewencji i Rehabilitacji Centrali KRUS Cezary Nobis,
 • radni Sejmiku Województwa Łódzkiego: Ilona Rafalska, Piotr Adamczyk, Robert Baryła, Andrzej Górczyński,
 • wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi Urszula Sztuka – Polińska,
 • dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łodzi Paweł Jegier,
 • dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmiany w Sulejowie Przemysław Majchrowski,
 • Anna Bieniawska dyrektor Biura Regionalnego TUW w Łodzi,
 • dyrektor sprzedaży firmy Oxyline Ewelina Janicka,
 • zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi Janina Golińska,
 • zastępca dyrektora ŁODR z siedzibą w Bratoszewicach Małgorzata Gabryelczak ,
 • Ewa Bednarek członek zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego,
 • zastępca dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych Janusz Ciesielski,
 • zastępca dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego Grażyna Czyżak,
 • zastępca dyrektora Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Włodzimierz Wojtaszek,
 • Wójt Gminy Brójce Radosław Agaciak,
 • Wójt Gminy Widawa Michał Włodarczyk,
 • Duszpasterz Rolników Archidiecezji Łódzkiej ksiądz Jarosław Leśniak,
 • Członek Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników Jolanta Mitka,
 • Młodszy brygadier Piotr Łukasik, który reprezentow Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi,
 • Aspirant Arkadiusz Bujwicki, który reprezentował Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi,

W konferencji brali również udział laureaci ubiegłorocznej edycji konkursu, państwo Teresa i Marian Sękowie.

 

 

Podczas konferencji zostały wygłoszone wykłady na temat zagrożeń występujących na wsi:

 

 • Działania prewencyjne podjęte na terenie województwa łódzkiego prowadzące do zmniejszenia liczby wypadków przy pracy rolniczej – Przemysła Kraska Oddział Regionalny KRUS w Łodzi
 • Wyniki działalności prewencyjno-kontrolnej PIP w gospodarstwach rolnych.  – Janusz Krupa , Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi
 • Bezpieczne Składowanie Paliw – Paweł Płacheta, Fortis Technology
 • Ochrona słuchu, oczu i głowy rolnika podczas pracy – Adam Żurawski, Oxyline sp. z o.o.
 • Zdarzenia ubezpieczeniowe w aspekcie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego – Anna Bieniawska , dyrektor Biura Regionalnego „TUW” w Łodzi

 

 Etap regionalny konkursu przebiegał w ramach trzech regionów: Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi oraz Placówek Terenowych KRUS w Tomaszowie Mazowieckim i w Zduńskiej Woli. W ramach każdego regionu zostały powołane komisje konkursowe, które składały się z przedstawicieli następujących instytucji: Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi, Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach, oraz Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi. Komisje dokonały wizytacji gospodarstw. Komisje regionalne, po wizytacji i dokonanej ocenie gospodarstw wyłoniły po trzy najlepsze gospodarstwa rolne, które awansowały do finału wojewódzkiego. 

Dziewięcioosobowa Komisja Wojewódzka powołana przez dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi składała się z przedstawicieli następujących instytucji: Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach, Agencji Rynku Rolnego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Kuratorium Oświaty w Łodzi i Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Łodzi. Komisja Wojewódzka ponownie zwizytowała dziewięć najlepszych gospodarstw, sporządziła dokumentację zdjęciowa i dokonała oceny gospodarstw na „arkuszu oceny gospodarstwa”, będącego załącznikiem do regulaminu konkursu. Wyłoniła zwycięzcę etapu wojewódzkiego, który reprezentować będzie województwo łódzkie, w etapie krajowym. Komisja oceniała:

 • ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy,
 • stan budynków inwentarskich i gospodarczych, w tym: stan schodów i używanych drabin oraz instalacji i urządzeń elektrycznych,
 • wyposażenie maszyn i urządzeń używanych w gospodarstwie w osłony ruchomych części maszyn, podpory i inne zabezpieczenia,
 • stan techniczny pilarek tarczowych i łańcuchowych,
 • warunki obsługi i bytowania zwierząt,
 • stosowanie, stan i jakość środków ochrony osobistej i odzieży roboczej,
 • wyposażenie w sprzęt p. poż.

 Oprócz wyżej wymienionych, Komisja poddała ocenie także dodatkowe elementy oceny gospodarstwa, takie jak: wydzielenie miejsc do zabawy dzieci i wypoczynku dorosłych, estetykę gospodarstwa, udogodnienia zwiększające bezpieczeństwo i higienę pracy wykonane przez właściciela gospodarstwa, a w przypadku zatrudniana pracowników w gospodarstwie, ocenie podlegała również jakość wykonywanej oceny ryzyka wypadkowego na stanowiskach pracy.

 

      Klasyfikacja etapu wojewódzkiego:

Miejsce :

 1. Grażyna i Jan Rokiccy - Biała Rawska, pow. rawski
 2. Aleksandra i Mariusz Koczywąs - Nowy Regnów, Gm. Regnów, pow. rawski
 3. Stanisławwa i Andrzej Tarnowscy - Cieślin, Gm. Rozprza, pow. piotrkowski
 4. Iwona i Romuald Godlińscy - Konopnica, pow. wieluński
 5. Anna i Hubert Patuszyńscy - Dębina, Gm. Widawa, pow. łaski

 

Wyróżnienia :

 • Marzena i Zbigniew Paluchowie - Kurowice, Gm. Brójce, pow. łódzki-wschodni
 • Emilia i Jan Olesińscy - Wierzbie, Gm. Kutno, pow. kutnowski
 • Ewelina i Adam Piotrowscy - Anielin, Gm. Stryków, pow. zgierski
 • Anna i Janusz Famulscy - Kolonia Raducka, Gm. Osjaków, pow. wieluński

Laureaci konkursu zostali nagrodzeni przez współorganizatorów konkursu, członków Wojewódzkiej Komisji do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie indywidualnym: Oddział Regionalny KRUS w Łodzi, Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi, Izbę Rolnicza Województwa Łódzkiego dla najmłodszych uczestników finału wojewódzkiego, Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach za wspomniane wcześniej najbezpieczniejsze gospodarstwo pod względem chemizacyjnym, Łódzki Oddział Regionalny ARiMR za najlepiej wdrażane zasady cross- compliance, Oddział Terenowy ARR w Łodzi za najlepsze pod względem bhp stanowiska przy produkcji owoców, Kuratorium Oświaty w Łodzi, Metropolitę Łódzkiego, Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej oraz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Łodzi.

Puchary dla laureatów ufundowali: Wojewoda Łódzki oraz dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Łodzi.

 

W  Konferencji uczestniczył Z-ca Okręgowego Inspektora Pracy Janina Golińska, która wręczała nagrody laureatom Konkursu. Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi ufundował nagrodę za zajęcie II miejsca w konkursie – odkurzacz do liści i za zajęcie III miejsca – komplet kluczy monterskich.GIP Przejdź do GIP
Porady prawne
Wypadki


 • banner185265
 • banner49893
 • banner185271
 • banner185270
 • banner185266
 • banner185267
 • banner146297
 • banner201678
 • banner185268
 • banner205934
 • banner137411
 • banner49895
 • banner185269