Wystawa Rolnicza „ROL-SZANSA 2016”

     W dniach 27-28.08.2016 r. Oddział Państwowej Inspekcji Pracy w Piotrkowie Tryb. przy współudziale Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka  w Tomaszowie Mazowieckim i Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział w Piotrków Tryb.  zorganizował  punkt informacyjno-promocyjny na XXV Promocyjno-Handlowej Wystawie Rolniczej „ROL-SZANSA 2016”

     W dniach 27 i 28 .08.2016 r.   w ww. punkcie informacyjnym inspektorzy pracy   rozdawali rolnikom wydane przez GIP  broszury, ulotki propagujące zasady bezpiecznej pracy w rolnictwie, materiały prewencyjne przygotowane przez Główny Inspektorat Pracy w związku z kampanią „Szanuj Życie. Bezpieczna praca w rolnictwie”, ponadto udzielali rolnikom porad z zakresu bhp w rolnictwie, a także zwiedzającym wystawę porad z zakresu prawa pracy.

Szacuje się , że wystawę odwiedziło ok.20tys. rolników. W wystawie wzięło udział 280 firm i 10 służb państwowych, prowadzących rozmaite działania na rzecz rolnictwa, w tym Państwowa Inspekcja Pracy.

     W dniu 28 sierpnia nadinspektor Andrzej Cegła i inspektor pracy Janusz Krupa przeprowadzili wspólnie z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego konkurs „BHP dla Rolników” . Do konkursu przystąpiło 12 rolników, którzy rozwiązywali test składający się z 30 pytań .

Konkurs wygrał rolnik Józef Kotas z Milejowca , drugie miejsce zajął Marcin Karkocha z Bujen , trzecie – Dominika Sudra z Szydłów Kolonii .

W tym samym dniu na scenie wystawy odbyło się uroczyste wręczenie nagród ww. laureatom konkursu. Główną nagrodę dla zwycięzcy konkursu ( wiertarko –wkrętarkę Makita) ufundował Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi i za zajęcie III-go miejsca ( wiertarkę udarową), a nagrodę za zajęcie drugiego miejsca ufundowała  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ( wiertarkę Bosch).

Nagrody  wręczali : Kierownik Oddziału PIP w Piotrkowie Trybunalskim Andrzej Cegła, Kierownik ds. Prewencji Rehabilitacji  Placówki KRUS w Tomaszowie Maz. i  Z-ca Dyrektora Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łodzi z siedzibą w Bratoszewicach  Michał Rutkowski.