03.10.2016

Szkolenie Społecznych Inspektorów Pracy KWB Bełchatów

W dniu 30.09.2016 roku inspektor pracy Sylwester Klecha i w dniu 03.10.2016r.  inspektor pracy Janusz Krupa, na prośbę Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Zbigniewa Miłka,  przeprowadzili szkolenia dla 60 Oddziałowych Społecznych Inspektorów Pracy. W trakcie szkolenia omówione zostały następujące zagadnienia : wypadki przy pracy i choroby zawodowe, systemy nadzoru nad warunkami pracy, czynniki szkodliwe i uciążliwe dla zdrowia, wymagania z zakresu bezpieczeństwa pracy dotyczące obiektów i pomieszczeń pracy. Wszyscy Oddziałowi Społeczni Inspektorzy Pracy otrzymali materiały prewencyjne Państwowej Inspekcji Pracy.GIP Przejdź do GIP
Porady prawne
Wypadki


 • banner185265
 • banner49893
 • banner185271
 • banner185270
 • banner185266
 • banner185267
 • banner146297
 • banner201678
 • banner185268
 • banner205934
 • banner137411
 • banner49895
 • banner185269