Konkurs wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy

W dniu 9 listopada 2016 roku w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi przy ul. Franciszkańskiej 137 odbył się szkolny konkurs wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy dla uczniów. W konkursie wzięło udział 55 uczniów z klas I – IV. Konkurs ten był jednocześnie szkolnym etapem konkursu wiedzy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Poznaj swoje prawa w pracy”. Patronat nad konkursem objął Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi.  

Celem konkursu było popularyzowanie wiedzy dotyczącej prawej ochrony pracy,
w tym przepisów bhp, wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Zadaniem uczestników etapu szkolnego było rozwiązanie pisemnego testu zawierającego 25 pytań z zakresu bhp.  Największą liczbę punktów (24 na 25 możliwych) uzyskały dwie uczennice i zwycięzcę konkursu wyłoniła dogrywka. Wyniki konkursu:

I miejsce: Patrycja Bednarek,

II miejsce: Emilia Kozłowska,

III miejsce: Norbert Golak

 

Dwie uczennice, które zajęły I i II miejsce będą reprezentowały szkołę w etapie regionalnym konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”, którego organizatorem jest Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi. Podczas spotkania z młodzieżą inspektor pracy Marek Kostrzewski wygłosił wykład pt. „Maszyny i urządzenia w przemyśle spożywczym. Wypadek przy pracy w zakładzie przetwórstwa owocowego”.

Jednocześnie przeprowadzono konkurs prac multimedialnych wykonanych przez uczniów, dotyczący zagadnień związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Przy ocenie prezentacji brano pod uwagę merytoryczne przedstawienie zagadnień, pomysłowość oraz estetykę wykonania. Komisja konkursowa postanowiła przyznać:

I miejsce: Weronika Patryas

II miejsce: Patrycja Bednarek,

III miejsce: Joanna Mazurkiewicz.

 

Dyrektor Szkoły oraz inspektor pracy wręczyli laureatom dyplomy i nagrody. Fundatorem nagród dla uczniów był Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi.