18.11.2016

V Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Kultura Bezpieczeństwa”

V Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Kultura Bezpieczeństwa”

 

W dniu 17 listopada 2016 roku, z udziałem zastępcy Okręgowego Inspektora Pracy ds. Nadzoru w Łodzi Janusza Grodzkiego oraz zastępcy Okręgowego Inspektora Pracy ds. Prawno – Organizacyjnych w Łodzi Janiny Golińskiej, odbyło się uroczyste podsumowanie V edycji Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Kultura bezpieczeństwa”.

Celem konkursu było popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu zawodowym z terenu województwa łódzkiego. Tematyka zgłoszonych prac obejmowała szeroko rozumiane zagadnienia kultury bezpieczeństwa –prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy, ergonomii, ochrony ppoż. i zasad udzielania pierwszej pomocy.

Do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi w terminie przewidzianym w Regulaminie wpłynęły 94 prace konkursowe wykonane przez 87 uczniów z 34 szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa łódzkiego. Każda ze szkół mogła zgłosić trzech uczestników, z których każdy mógł przedstawić dwie prace. Komisja Konkursowa pod przewodnictwem zastępcy Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi – Janusza Grodzkiego, doceniając wysoki poziom nadesłanych prac, postanowiła przyznać 4 nagrody główne oraz 9 wyróżnień. Przy ocenie wykonanych prac uwzględniano walory edukacyjne i artystyczne oraz oryginalność, a także zawarte w pracach przesłanie dotyczące kultury bezpieczeństwa.

W trakcie podsumowania ogłoszono wyniki konkursu, autorom najlepszych prac wręczono nagrody rzeczowe (sprzęt elektroniczny) a uczniom wyróżnionym gadżety promocyjne. Nauczyciele – opiekunowie nagrodzonych i wyróżnionych prac otrzymali pisemne podziękowania za przygotowanie uczniów do konkursu.  

Nagrodzone i wyróżnione prace uczniów posłużyły do opracowania kalendarza ściennego na 2017 rok. Kalendarze te otrzymali uczniowie, opiekunowie prac oraz szkoły uczestniczące w konkursie plastycznym. Kalendarze będą też wręczane laureatom innych działań prewencyjnych i konkursów organizowanych w bieżącym roku przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi.

 

Wyniki konkursu:

Po zapoznaniu się ze wszystkimi pracami, Komisja konkursowa ustaliła następujących laureatów Konkursu:

I miejsce:    Aleksandra Bukowska z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. Królowej Jadwigi w Piotrkowie Trybunalskim – praca pt. „Wychodząc do pracy nie żegnaj się ostatni raz”,

II miejsce: Angelika Kowalska z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Tadeusza Kotarbińskiego w Radomsku – praca pt. „Przestrzegaj przepisów bhp – chroń własne życie!”,

III miejsce:    Klaudia Romańska z Zespołu Szkół Zawodowych w Ozorkowie – praca
pt. „Nie ryzykuj. Dbaj o bezpieczeństwo”.

 

Komisja postanowiła przyznać nagrodę specjalną dla Kamili Glądała z Zespołu Szkół
nr 1 w Wieluniu za wysokie walory estetyczne, wkład, zaangażowanie oraz oryginalność
w wykonanie pracy z masy cukrowej pt. „Zawsze jak budujesz bhp stosujesz”

 

Wyróżnienia:

Julia KwiatkowskaZespół Szkół Salezjańskich im. Księdza Bosko w Łodzi, 

Michał Jóźwiak – Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II
w Zgierzu,

Dariusz DerdaSpecjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 w Łodzi, 

Wiktoria MoczkowskaZespół Szkół Salezjańskich im. Księdza Bosko w Łodzi,  Dawid Sitek Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego im. W. Witosa w Bujnach,

Adam Mięksiak – Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Stemplewie,

Kamil Dębski – Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Józefa Piłsudskiego
w Skierniewicach,

Magdalena Jabrzyk – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim,

Rafał Szczepaniak – Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II
w Zgierzu.

 

Serdecznie gratulujemy laureatom i wyróżnionym uczniom oraz wszystkim uczestnikom konkursu, ich opiekunom i Szkołom za udział w V edycji Konkursu.

 GIP Przejdź do GIP
Porady prawne
Wypadki


 • banner185265
 • banner49893
 • banner185271
 • banner185270
 • banner185266
 • banner185267
 • banner146297
 • banner201678
 • banner185268
 • banner205934
 • banner137411
 • banner49895
 • banner185269