09.05.2017

Wojewódzkie Obchody Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Przy Pracy i Chorób Zawodowych

W dniu 08 maja 2017 r. w ramach obchodów Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych odbyła się, zorganizowana już po raz 26 przez Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ "Solidarność", Konferencja pt. „Bezpieczna praca”, której współorganizatorami byli Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi, Instytut Medycyny Pracy im prof. Jerzego Nofera w Łodzi.  W konferencji wzięli udział przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, instytucji państwowych, służb mundurowych oraz społeczni inspektorzy pracy i związkowcy z NSZZ „Solidarność”. Uczestników konferencji powitał przewodniczący łódzkiej „Solidarności” Waldemar Krenc, a następnie zabrali głos zaproszeni goście.  Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi reprezentował Okręgowy Inspektor Pracy Andrzej Świderski. Pamięć poszkodowanych została uczczona zapaleniem okolicznościowych zniczy.

W dalszej części Konferencji starszy inspektor pracy specjalista Marek Kostrzewski wygłosił referat nt.: „Wypadki przy pracy w województwie łódzkim w 2016 r. na podstawie ustaleń inspektorów pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi”, natomiast Nadinspektor Dariusz Bończak zreferował temat „Nieprawidłowa konstrukcja maszyn przyczyną wypadków. Analiza wybranych przypadków.”. Młodszy Inspektor Pracy Monika Rzetecka przybliżyła zebranym tematy: „ Zmiany w prawie pracy wprowadzone od 01 stycznia 2017 r.”, „Współdziałanie związków zawodowych i pracodawcy w tym dotyczące ustalenia treści regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, regulaminu ZFŚS”. Dr hab. Dorota Merecz-Kot przedstawiła zagadnienie  „Zdrowia psychicznego pracujących i ich związku z ryzykiem wypadku.”. Podsumowaniem spotkania była dyskusja, a prowadzący odpowiadali na pytania uczestników.

Relacje z konferencji przygotowali Telewizja Polska Łódź, Radio Łódź, Radio Parada.GIP Przejdź do GIP
Porady prawne
Wypadki


 • banner185265
 • banner49893
 • banner185271
 • banner185270
 • banner185266
 • banner185267
 • banner146297
 • banner201678
 • banner185268
 • banner205934
 • banner137411
 • banner49895
 • banner185269