KONKURS „SPRAWNY W ZAWODZIE – BEZPIECZNY W PRACY 2017”

W dniu 27 kwietnia 2017 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łodzi przy ul. Żeromskiego 115 bud. D odbył się etap wojewódzki XIV Konkursu „Sprawny w zawodzie – bezpieczny w pracy 2017”, w kategorii znajomości bezpieczeństwa i higieny pracy z elementami prawa pracy dla młodzieży ochotniczych hufców pracy z województwa łódzkiego. Organizatorami konkursu wojewódzkiego była Łódzka Wojewódzka Komenda OHP w Łodzi oraz Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi.

Celem konkursu było popularyzowanie edukacji tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa pracy, podnoszenie poziomu wiedzy dotyczącej bezpiecznego wykonywania obowiązków pracowniczych oraz kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań wśród młodzieży. Do etapu wojewódzkiego konkursu wiedzy przystąpiło 32 uczestników reprezentujących 16 ochotniczych hufców pracy z terenu województwa łódzkiego.
Zadanie konkursowe polegało na rozwiązaniu pisemnego testu składającego się z 50 pytań z zakresu prawa pracy w tym technicznego bezpieczeństwa i higieny pracy. O kolejności laureatów „na podium” zadecydowała dogrywka przeprowadzona między trojgiem uczniów, którzy zdobyli jednakową liczbę punktów w teście (41 pkt. na 50 możliwych).

 

Zwycięzcami konkursu zostali:

I miejsce: Angelika Włodarczyk z hufca pracy w Bełchatowie,

II miejsce: Wojciech Rykowski z hufca pracy w Łowiczu,

III miejsce: Jagoda Konewka z hufca pracy w Tomaszowie Mazowieckim.

 

Janina Golińska - zastępca okręgowego inspektora pracy, wręczała laureatom nagrody ufundowane przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi.

Wyrażamy serdecznie podziękowania dla pracowników Łódzkiej Wojewódzkiej Komendy OHP za zorganizowanie konkursu oraz dla nauczycieli za przygotowanie młodzieży do konkursu.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom a laureatom życzymy powodzenia w finale konkursu
w Warszawie !!!