25.05.2017

Szkolenie SIP

W dniu 24.05.2017 roku w związku z prośbą Zarządu Oddziału ZNP w Radomsku Kierownik Oddziału PIP w Piotrkowie Trybunalskim nadinspektor pracy Andrzej Cegła i inspektor pracy Janusz Krupa przeprowadzili szkolenia z zakresu prawnej ochrony pracy i bhp dla 50 społecznych inspektorów pracy.

W trakcie szkoleń omówiona została ustawa o SIP, wymogi w zakresie bhp w szkołach i placówkach oświatowych, szkolenia i badania lekarskie pracowników, a także cel i metodyka społecznych przeglądów warunków pracy.

Inspektorzy pracy na koniec szkolenia  odpowiadali na pytania społecznych inspektorów pracy, związane z problematyką prawa pracy i bhp w szkołach i placówkach oświatowych.GIP Przejdź do GIP
Porady prawne
Wypadki


 • banner185265
 • banner49893
 • banner185271
 • banner185270
 • banner185266
 • banner185267
 • banner146297
 • banner201678
 • banner185268
 • banner205934
 • banner137411
 • banner49895
 • banner185269