05.06.2017

Podsumowanie XI edycji programu edukacyjnego „KULTURA BEZPIECZEŃSTWA”

W dniu 30 maja 2017 r. w sali konferencyjnej Okręgu Łódzkiego Związku Zawodowego „Budowlani” w Łodzi ul. Piotrkowska 232 odbyło się uroczyste zakończenie XI edycji programu edukacyjnego „Kultura Bezpieczeństwa”, skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2016/2017.

Celem prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy działań prewencyjnych jest podniesienie wśród młodzieży szkolnej i akademickiej poziomu wiedzy z zakresu prawnej ochrony pracy oraz bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, kształtowanie pożądanych postaw w zakresie bezpiecznych zachowań oraz popularyzacja zagadnień związanych z przestrzeganiem prawa pracy. Program edukacyjny jest realizowany we współpracy z nauczycielami oraz instytucjami oświatowymi, którzy są zainteresowani problematyką upowszechniania kultury praworządności i bezpieczeństwa pracy.

W trakcie roku szkolnego 2016/2017 zaangażowani nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych, którzy przystąpili do programu „Kultura bezpieczeństwa”, korzystając z materiałów przekazanych przez Okręgowy Inspektorat Pracy w  Łodzi, przeprowadzili z młodzieżą zajęcia lekcyjne z tematyki prawa pracy, bhp, ergonomii, fizjologii, postępowania w sytuacji zagrożeń czy udzielania pierwszej pomocy.

W bieżącym roku szkolnym w programie uczestniczyło 250 nauczycieli z 54 szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa łódzkiego, którzy przeprowadzili lekcje dla ponad 6500 uczniów. Szkoły chętnie korzystały z możliwości zaproszenia na lekcje inspektorów pracy i psychologa w celu przeprowadzenia zajęć lekcyjnych z młodzieżą.

Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi zorganizował V międzyszkolny konkurs plastyczny o  tematyce z zakresu prawa pracy w tym bhp, który z każdym rokiem cieszy się coraz większym zainteresowaniem, wśród uczniów. W konkursie wzięło udział 87 uczniów z 34 szkół ponadgimnazjalnych, którzy zgłosili ogółem 94 prace plastyczne.

W bieżącym roku szkolnym odbył się IV Ogólnopolski Konkurs wiedzy „Poznaj Swoje Prawa w Pracy”. Do konkursu na etapie szkolnym przystąpiło 721 uczniów z 33 szkół ponadgimnazjalnych, w etapie regionalnym wzięło udział 61 uczniów, natomiast w finale konkursu w Warszawie, województwo łódzkie było reprezentowane przez Sandrę Sikorską z ZSP w Szczercowie, Martę Badek z ZSP nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim i Jana Marszałek z ZSP nr 9 w Łodzi.

Szkoły uczestniczące w programie edukacyjnym tj. Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi, Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Opocznie oraz Zespół Szkół nr 1 w Kutnie zorganizowały międzyszkolne i szkolne konkursy wiedzy o prawie pracy i bhp dla uczniów. Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi był współorganizatorem tych konkursów oraz ufundował nagrody dla laureatów.

W trakcie podsumowania bieżącej edycji programu Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi Andrzej Świderski wręczył nauczycielom świadectwa uczestnictwa w programie oraz przekazał za pośrednictwem nauczycieli podziękowania dla szkół za udział w programie.

W drugiej części spotkanie inspektor pracy Monika Rzetecka przeprowadziła szkolenie dotyczące zmian w prawie pracy po 01.01.2017 r.

Bardzo dziękujemy wszystkim Nauczycielom za zaangażowanie i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji programu edukacyjnego w nowym roku szkolnym 2017/2018!GIP Przejdź do GIP
Porady prawne
Wypadki


 • banner185265
 • banner49893
 • banner185271
 • banner185270
 • banner185266
 • banner185267
 • banner146297
 • banner201678
 • banner185268
 • banner205934
 • banner137411
 • banner49895
 • banner185269