05.06.2017

IV Międzynarodowa Konferencja z cyklu Reforma Prawa Zamówień Publicznych Aspekty Społeczne w Zamówieniach Publicznych

29 maja 2017 r. na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się IV Międzynarodowa Konferencja z cyklu Reforma Prawa Zamówień Publicznych Aspekty Społeczne w Zamówieniach Publicznych. Organizatorem Konferencji było Centrum Zamówień Publicznych i PPP, WPiA UŁ Katedra Europejskiego Prawa Gospodarczego, WPiA UŁ Urzędu Miasta Łodzi. Państwowa Inspekcja Pracy objęła Konferencję patronatem.

Konferencja podzielona zastała cztery Panele:

- I Panel: Transgraniczne świadczenie usług. Moderator panelu: prof. dr prof. Teresa Wyka,

- II Panel: Zamówienia publiczne a prawo pracy. Moderator panelu: prof. dr hab. M. Włodarczyk / dr hab. Krzysztof Stefański,

- III Panel: Aspekty społeczne w procedurze udzielania zamówienia publicznego. Moderator panelu: dr Anna Górczyńska,

- IV Panel: Zastrzeżone zamówienia publiczne. Moderator panelu: prof. dr hab. Maria Królikowska-Olczak.

 

W Konferencji z ramienia Państwowej Inspekcji Pracy wzięli udział Dariusz Mińkowski zastępca głównego inspektora pracy oraz Andrzej Świderski okręgowy inspektor pracy.

 

Pani Marzena Rogalska, Dyrektor Departamentu Strategicznych Zamówień Publicznych, Komisji Europejskiej otworzyła konferencję przedstawiając prezentację nt. „Strategiczne zamówienia publiczne w Unii Europejskiej”.

W II Panelu „Zamówienia publiczne a prawo pracy”  Pan Dariusz Mińkowski zastępca głównego inspektora pracy, przedstawił prezentację nt. „Kontrola PIP a zamówienia publiczne”. W panelu tym wzięli również udział:

 • dr Izabela Florczak - Uniwersytet łódzki, WPIA, temat: „Umowa o pracę w regulacji Kodeksu pracy”,
 • dr Izabela Fundowicz, Urząd Zamówień Publicznych, temat: „Umowy o pracę w zamówieniach publicznych -  praktyczne aspekty wdrożenia art. 29 ust. 3a ustawy Pzp w ocenie i działaniach Urzędu Zamówień Publicznych”,
 • Magdalena Grabarczyk – Wiceprezes Krajowej Izby Odwoławczej, temat: „Dorobek orzeczniczy KIO związany z prawem pracy i kwestiami społecznymi”,
 • mec. Agnieszka Kowalik - Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego GIODO, temat: „Ochrona danych osobowych a zamówienia publiczne”,
 • dr Maciej Gnela - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, temat: „Umowa o pracę w zamówieniach publicznych – aspekty praktyczne”.

 

Po zakończeniu każdego Panelu uczestnicy Konferencji zadawali pytania osobom przedstawiającym zagadnienia związane z tematyką danego Panelu. Pan Dariusz Mińkowski udzielał odpowiedzi m.in. o terminach w jakich rozpatrywane są skargi wpływające do Państwowej Inspekcji Pracy, kontrolach tematycznych oraz tematach priorytetowych przyjętych do realizacji w 2017 r.GIP Przejdź do GIP
Porady prawne
Wypadki


 • banner185265
 • banner49893
 • banner185271
 • banner185270
 • banner185266
 • banner185267
 • banner146297
 • banner201678
 • banner185268
 • banner205934
 • banner137411
 • banner49895
 • banner185269