07.06.2017

Konkurs „BEZPIECZNIE NA WSI”

W dniu 06.06.2017 roku nadinspektor pracy Andrzej Cegła i inspektor pracy Janusz Krupa uczestniczyli w Publicznym Gimnazjum w Czerniewicach w finale konkursu gminnego wiedzy na temat bezpieczeństwa pracy w rolnictwie pt.  „BEZPIECZNIE NA WSI” zorganizowanym dla uczniów z klas gimnazjalnych szkół z miejscowości: Poświętne, Czerniewice oraz Rzeczyca.

Każda z ww. szkół po eliminacjach wewnątrzszkolnych wytypowała do finału gminnego zespoły składające się z 5 uczniów.

W dniu 06.06.2017 r. w Publicznym Gimnazjum w Czerniewicach odbył się finał konkursu, który przebiegał dwuetapowo. W pierwszym etapie uczniowie rozwiązywali test składający się z 10 pytań. W drugim etapie „praktycznym” uczniowie po obejrzeniu 2 zestawów maszyn rolniczych sprzęgniętych z ciągnikami (kosiarka bijakowa i roztrząsacz karuzelowy) odpowiadali na pytania zadawane przez inspektora pracy.

Suma punktów z części „praktycznej” i testowej zadecydowała o kolejności zajętych przez szkoły miejsc i tak:

I miejsce zajęli uczniowie z Zespołu Szkół Samorządowych w Poświętnem,

II miejsce zajęli uczniowie z Publicznego Gimnazjum w Czerniewicach,

III miejsce zajęli uczniowie z Publicznego Gimnazjum w Rzeczycy.

Laureaci Konkursu z ww. szkół otrzymali nagrody ufundowane przez Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka w Tomaszowie Mazowieckim i Wójtów Gmin: Poświętne, Rzeczyca i Czerniewice. W podsumowaniu konkursu uczestniczył Wójt Gminy Czerniewice Andrzej Bednarek.

Przed przystąpieniem uczniów do konkursu, gimnazjaliści, biorący udział w konkursie zostali zapoznani z zasadami bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym i otrzymali od inspektorów pracy wydaną przez Główny Inspektorat Pracy  broszurę „Bezpiecznie na wsi” i gadżety prewencyjne PIP.     GIP Przejdź do GIP
Porady prawne
Wypadki


 • banner49893
 • banner185265
 • banner185271
 • banner185270
 • banner185266
 • banner146297
 • banner185267
 • banner205934
 • banner49895
 • banner201678
 • banner137411
 • banner185268
 • banner185269