08.06.2017

Finał wojewódzki konkursu plastycznego „Bezpiecznie na wsi”

7 czerwca br. w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi odbyło się rozstrzygnięcie etapu wojewódzkiego VII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci pt. „Bezpiecznie na wsi to podstawa– środki chemiczne to nie zabawa!”.

Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród swoją obecnością zaszczycili: młodszy bryg. Wojciech Wieloch gospodarz finału, reprezentujący komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi , dyrektor oddziału regionalnego KRUS w Łodzi Tomasz Nowicki, który prowadził uroczystość; Janina Golińska - zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi, Paweł Jegier – dyrektor Łódzkiego Oddziału Regionalnego ARiMR, Jerzy Kuzański – dyrektor biura Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Grażyna Czyżak – zastępca dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Łodzi, Tadeusz Morawski – zastępca dyrektora Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach, Grażyna Źródlak reprezentująca Łódzkiego Kuratora Oświaty, Jagoda Perliceusz – Biazik z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Łodzi i aspirant Grzegorz Mikołajczyk z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Głównym organizatorem konkursu w województwie łódzkim był Oddział Regionalny KRUS w Łodzi. Współorganizatorami i fundatorami nagród byli: Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi, Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach, Łódzki Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Łodzi, Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego, Kuratorium Oświaty w Łodzi, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Łodzi, Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi oraz Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

Puchary dla szkół ufundowane zostały przez Wojewodę Łódzkiego.

Patronat medialny nad konkursem objęły miesięczniki „RADA” i „W Nowej Roli”.

W tym roku drugi człon tytułu konkursu – „środki chemiczne to nie zabawa” – dotyczył niebezpieczeństw  ze strony środków chemicznych występujących w rolnictwie.

Główne cele konkursu to:

 • promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich,
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania wypadkom w rolnictwie podczas prac ze środkami chemicznymi
 • rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych uczniów szkół podstawowych.

Uczestnikami turnieju byli uczniowie szkół podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych:

 • I grupa: klasy 0 - III szkoły podstawowej (6-9 lat),
 • II grupa: klasy IV - VI szkoły podstawowej (10-13 lat).

W bieżącym roku, w konkursie wzięło udział 2192 uczniów ze 157 szkół podstawowych województwa łódzkiego. Komisja na etapie wojewódzkim postanowiła nagrodzić i wyróżnić po 15 uczniów w każdej z dwóch kategorii wiekowych.

 

Laureaci w I grupie wiekowej (klasy 0 - III):

I miejsce – KrzysztofStrasik, uczeń klasy I SP nr 2 w Strykowie;

II miejsce – Lena Matyja, uczennica klasy II SP w Lututowie, filii w Niemojewie;

III miejsce – Weronika Kalfas, uczennica klasy III PSP w Janisławicach;

IV miejsce – Franciszek Kaźmierczak, uczeń klasy I SP w Błędowie;

V miejsce – Andżelika Zelewska, uczennica klasy I SP Specjalnej w Brzezinach.

 

Wyróżnienia w I grupie wiekowej:

Miłosz Gąsiorek z klasy "0" Szkoły Podstawowej w Guzewie;

Daria Smyk z klasy II Szkoły Podstawowej w Klementynowie;

Pola Buczyńska z klasy III Szkoły Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Maz.;

Filip Kośkaz klasy III Szkoły Podstawowej w Poświętnem;

Marlena Jaglińska z klasy III Szkoły Podstawowej w Białej Parceli;

Dawid Rozpędek z klasy II Publicznej Szkoły Podstawowej w Ciężkowicach;

Michał Kaźmierczak z klasy II Katolickiej Szkoły PodstawowejSPSK w Czernicach;

Wiktoria Woźniak z klasy III Szkoły Podstawowej w Jeziorsku

 

Laureaci w II grupie wiekowej (klasy IV - VI):

I miejsce – Kinga Staszek, uczennica klasy VI SP w Drużbicach;    

II miejsce – Julia Lis, uczennica klasy VI SP nr 1w Rawie Mazowieckiej;

III miejsce – Julia Maciejak,, uczennica klasy V SP w Słupi;

IV miejsce – Jakub Kotyna, uczeń klasy V SP w Regnowie;

V miejsce – Mateusz Michalski, uczeń klasy IV PSP w Nowym Dworze.

 

Wyróżnienia w II grupie wiekowej:

Paulina Janowska z klasy VI Szkoły Podstawowej w Jeżowie;

Katarzyna Kowalska z klasy IV Szkoły Podstawowej w Sadkowicach;

Gracjan Garlikowski z klasy V Publicznej Szkoły Podstawowej w Glinniku;

Zuzanna Fercikowskaz klasy IV Szkoły Podstawowej w Szewcach Nadolnych;

Julia Grabowicz z klasy V Szkoły Podstawowej w Domaniewicach;

Maria Szumielewicz z klasy VI Szkoły Podstawowej w Szadku;

Aleksandra Machnicka z klasy VI Publicznej Szkoły Podstawowejnr 2 w Rawie Maz.;

Kamil Izydorczyk z klasy V Szkoły Podstawowej w Solcy Wielkiej;

Róża Ściślińska z klasy V Szkoły Podstawowej w Świnicach Warckich;

Wiktoria Walczak z klasy VI Szkoły Podstawowej w Modlnej.

 

Po wręczeniu nagród i wyróżnień dzieci spotkały się z przedstawicielem Państwowej Straży Pożarnej, który przeprowadził pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej. Podczas finału odbywała się również wystawa sprzętu i umundurowania strażackiego.

Laureaci etapu wojewódzkiego: Krzysztof Strasik ze szkoły w Strykowie, Weronika Kalfas ze szkoły w Janisławicach, Kinga Staszek ze szkoły w Drużbicach, Julia Lis ze szkoły w Rawie Maz. i Julia Maciejak ze szkoły w Słupi zostali wyróżnieni w etapie centralnym konkursu. Dzięki Towarzystwu Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" w Łodzi, który sfinansuje dojazd laureatów i opiekunów do Warszawy, 14 czerwca uczestnicy z naszego województwa otrzymają nagrody rzeczowe, wręczone w Sali Kolumnowej Sejmu. Jest to ogromny sukces, zważywszy, że w tegorocznej edycji konkursu plastycznego brało udział 34 332 uczniów z 2 642 szkół podstawowych z całego kraju.GIP Przejdź do GIP
Porady prawne
Wypadki


 • banner49893
 • banner185265
 • banner185271
 • banner185270
 • banner185266
 • banner146297
 • banner185267
 • banner205934
 • banner49895
 • banner201678
 • banner137411
 • banner185268
 • banner185269