06.06.2017

II Konferencja UDT „Bezpieczna eksploatacja maszyn i urządzeń technicznych”

W dniach 1 i 2 czerwca 2017 r. w Centrum Konferencyjnym Ossa pod Rawą Mazowiecką odbyła się konferencja „Bezpieczna eksploatacja maszyn i urządzeń technicznych”. Organizatorem Konferencji był Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Łodzi przy współpracy z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Łodzi. Rolę gospodarza pełnił Pan Jerzy Sokołowski dyrektor Oddziału Urzędu Dozoru Technicznego w Łodzi. W konferencji z ramienia Państwowej Inspekcji Pracy udział wzięli Pan Dariusz Mińkowski zastępca Głównego Inspektora Pracy, Pan Andrzej Świderski Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi oraz starszy inspektor pracy - główny specjalista Pani Marta Boguszewska i nadinspektor pracy Pan Dariusz Bończak.

Tematyką konferencji były wymagania dotyczące bezpieczeństwa technicznego maszyn i urządzeń. Prelegenci omawiali zagadnienia objęte wymaganiami dyrektyw „maszynowej” oraz „narzędziowej” – standardy bezpieczeństwa, aspekty praktycznego stosowania.

Nadinspektor pracy Dariusz Bończak z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi omówił
z podaniem praktycznych zastosowań zagadnienia dotyczące nadzoru rynku i procedury postępowania w przypadku kontroli maszyn oraz na bazie przykładów („poruszających wyobraźnię” – tragicznych w skutkach przypadków braku kultury bezpieczeństwa)
przyczyny wypadków przy pracy wynikające z niespełniania przez maszyny wymagań zasadniczych i minimalnych w zakresie bhp.

Niezwykle trafną i dającą pożywkę dla dalszych konferencyjnych i kuluarowych dyskusji była prelekcja prof. dr hab. inż. Adama Markowskiego pt. Kultura bezpieczeństwa inwestycją w markę firmy.

Pracownicy Urzędu Dozoru Technicznego profesjonalnie w sposób praktyczny omówili wymagania dotyczące standardów bezpieczeństwa uregulowanych dyrektywą maszynową i dźwigową oraz błędy popełniane przy projektowaniu i eksploatacji maszyn.

Zastępca Głównego Inspektora Pracy Pan Dariusz Mińkowski odczytał list skierowany przez Głównego Inspektora Pracy Pana Romana Giedrojcia do organizatorów i uczestników konferencji. Ponadto Pan Dariusz Mińkowski w swoim wystąpieniu przedstawił problematykę dotyczącą nadzoru rynku i dane statystyczne dotyczące kontroli wyrobów przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy w roku 2016.

Po zakończeniu każdej prezentacji uczestnicy konferencji zadawali pytania osobom przedstawiającym poszczególne zagadnienia związane z prezentowaną tematyką. Również w kuluarach trwały ożywione dyskusje i wymieniano się doświadczeniami i spostrzeżeniami w zakresie bezpieczeństwa maszyn.

Firma Toyota Material Handling Polska Sp. z o.o. zaprezentowała systemy redukujące ryzyko wypadków (Spot Me) oraz systemy zarządzania flotą wózków widłowych (I-site) oraz firma Riwal Poland Sp. z o.o. zaprezentowała nowoczesne maszyny umożliwiające wykonywanie prac na wysokości.

Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele kadry kierowniczej, specjaliści z firm produkujących oraz użytkujących maszyny i urządzenia, pracodawcy z sektora publicznego i prywatnego, przedstawiciele służb BHP, służb utrzymania ruchu oraz przedstawiciele uczelni i jednostek badawczych. W konferencji udział wzięło 95 osób!GIP Przejdź do GIP
Porady prawne
Wypadki


 • banner185265
 • banner49893
 • banner185271
 • banner185270
 • banner185266
 • banner185267
 • banner146297
 • banner201678
 • banner185268
 • banner205934
 • banner137411
 • banner49895
 • banner185269